Đăng ký là thành viên của trang OpenAire

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenAire[1] là trang của Ủy ban châu Âu, nó nuôi dưỡng các liên kết xã hội và kỹ thuật để xúc tác cho KHOA HỌC MỞ ở châu Âu[2] và những nơi khác. Để có thể liên kết với các dữ liệu nghiên cứu và/hoặc liên kết với các dự án và thực hiện một vài công việc khác trên OpenAire, bạn phải là thành viên của trang. Bài viết này giới thiệu cách đăng ký để trở thành thành viên của trang OpenAire để có thể tiến hành các công việc đó.

Các bước[sửa]

Đăng ký để trở thành thành viên của trang OpenAire[sửa]

 1. Đi tới trang chủ OpenAire tại địa chỉ https://www.openaire.eu/. Hình minh họa ở trên là màn hình trang chủ OpenAire, được chụp vào ngày 30/04/2017.
 2. Đăng ký thành viên.
  • Trên trang chủ của OpenAire, nhấn vào đường liên kết REGISTER (ĐĂNG KÝ) ở góc trên bên phải của trang. Một màn hình nhỏ xuất hiện.
  • Nhấn vào đường liên kết Register Now! (Đăng ký Bây giờ!) để mở ra mẫu đăng ký.
  • Điền thông tin cá nhân vào mẫu đăng ký rồi nhấn núm Register (Đăng ký). Một hộp thông điệp xuất hiện, thông báo tài khoản của bạn đã được tạo ra và một đường liên kết kích hoạt đã được gửi tới hộp thư điện tử của bạn.
  • Mở hộp thư điện tử của bạn ra, và nhấn vào đường liên kết kích hoạt đó, hoặc sao chép đường liên kết kích hoạt đó rồi dán vào một cửa sổ trình duyệt của bạn.
  • OpenAire sẽ có thông báo tài khoản của bạn đã được tạo thành công. Hãy nhấn núm Login (Đăng nhập) để đăng nhập vào trang OpenAire.
  • Lần đầu đăng nhập, OpenAire sẽ có thông điệp nhắc bạn phải đăng nhập trước khi bạn tiến hành sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Từ lúc này trở đi, bạn đã là thành viên của OpenAire!
  • Bạn có thể đăng xuất ra khỏi OpenAire bằng cách nhấn vào đường liên kết tới tên đăng nhập của bạn ở góc trên bên phải màn hình của OpenAire để mở ra một hộp thoại rồi nhấn vào đường liên kết Logout để thoát ra khỏi trang OpenAire. Một khi đã có tài khoản, ngoài việc đăng nhập và đăng xuất, bạn có thể tự trải nghiệm làm một số việc khác trên OpenAire như:
   • Thay đổi thông tin cá nhân, khi nhấn vào My Profile.
   • Đóng góp ý kiến cá nhân, khi nhấn vào My Claims.
   • Tạo sự kiện, khi nhấn vào Create Events.
   • Xuất khẩu lịch làm việc với OpenAire, khi nhấn vào Export Calendar.

Làm việc trên trang OpenAire[sửa]

 1. Điều kiện để làm việc được với một số tính năng trên OpenAire. Trong ví dụ tìm kiếm sách và báo cáo theo tìm kiếm các xuất bản phẩm trên OpenAire của bài Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire, khi mở một tài liệu được chọn, bạn sẽ thấy ở bên dưới các mô tả tài liệu đó có 2 núm với các dòng chữ: (1) LINK TO RESEARCH DATA (LIÊN KẾT TỚI DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU) và (2) LINK TO PROJECT (LIÊN KẾT TỚI DỰ ÁN). Khi chưa có tài khoản trên OpenAire, bạn không thể sử dụng các tính năng của 2 núm này. Tuy nhiên, nếu bạn đã có tài khoản của OpenAire như bạn vừa làm ở trên, thì bạn hoàn toàn có khả năng để sử dụng được các tính năng đó, như được nêu bên dưới đây với giả thiết bạn đã đăng nhập vào OpenAire.
 2. Liên kết với các dữ liệu nghiên cứu trên OpenAire. Để làm việc với các dữ liệu nghiên cứu trên OpenAire, hãy nhấn vào núm LINK TO RESEARCH DATA như được nhắc tới ở bên trên, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể tìm kiếm các dữ liệu nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu trích dẫn (Datacite) có trên OpenAire. Ví dụ:
  • Giả sử ta đưa cuốn sách có mã số NSC96255 vào trường Search for research data in Datacite (Tìm kiếm dữ liệu nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu trích dẫn) rồi nhấn núm IDENTIFY (NHẬN DIỆN). Kết quả trả về là tài liệu đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, như trong hình minh họa.
  • Nhấn vào tài liệu có đường liên kết NSC96255 để mở ra trang có các dữ liệu liên quan tới tài liệu này. Bạn có thể thấy thú vị để khám phá tiếp các dữ liệu đó.
   • Ví dụ, bạn có thể kiểm tra giấy phép của tệp này bằng cách nhấn vào đường liên kết Creative Commons Public Domain Dedication tương ứng với dòng dc.rights và bạn sẽ thấy giấy phép của tài liệu là CC0 1.0. Giấy phép này cho phép bạn tự do sử dụng, tái sử dụng và tái phân phối tài liệu được chọn.
   • Bạn có thể lưu ý thấy tài liệu mang mã số NSC96255 nằm trên website sử dụng Manakin, một giao diện mới cho phần mềm nguồn mở quản lý tài liệu điện tử DSpace được Thư viện Đại học Texas A&M[3] tạo ra, như được nêu ở bên dưới cùng trong hình minh họa ở trên. Đây là một trong những kho truy cập mở có liên kết cộng tác với trang OpenAire.
 3. Liên kết với dự án nghiên cứu trên OpenAire. Để liên kết với dự án nghiên cứu trên OpenAire, hãy nhấn vào núm LINK TO PROJECT như được nhắc tới ở trên, một cửa sổ mới xuất hiện, nơi bạn có thể:
  • Làm việc với một vài thuộc tính của dự án có liên quan tới tài liệu được chọn như:
   • Các cơ quan cấp vốn.
   • Chọn (các) dự án.
  • Làm việc với các ngữ cảnh:
   • Lựa chọn cộng đồng và các chủng loại.
   • Lựa chọn (các) ngữ cảnh.
  • Sau khi chọn và vào các thông tin cần thiết, hãy nhấn núm PROCEED để nhờ OpenAire làm nốt các công việc còn lại.

Khuyến cáo[sửa]

 • OpenAire là trang mà bất kỳ ai có quan tâm tới khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở và có thể cả tài nguyên giáo dục mở của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên biết để khai thác và sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và nhất là các thư viện.
 • OpenAire cũng là nơi mà các công ty khởi nghiệp có thể có được các ý tưởng mới để xây dựng các ứng dụng dựa vào các tập hợp dữ liệu mở thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
 • Xem thêm các nội dung khác có liên quan tới khoa học mở và truy cập mở trong phần 'Các tài nguyên truy cập mở' của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Nguồn và Trích dẫn[sửa]