Ảnh hưởng của genistein và resveratrol đến tim và các cơ quan đích của estrogen

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ảnh hưởng của genistein và resveratrol đến tim và các cơ quan đích của estrogen
Effects of long term treatment with genistein and resveratrol on the heart and other target organs of estrogen in ovariectomized mice
 Tạp chí [[3rd Meeting of CASCADE, Helsinki Finland]] 2007 April; ():
 Tác giả   B. Tiep Nguyen, C. Opitz, S. Mählmeyer, W. Wuttke,H. Jarry
 Nơi thực hiện   Department of Clinical and Experimental Endocrinology University Clinics Göttingen, Germany
 Từ khóa   Y học thực nghiệm, Y học
  DOI   [[1] URL]  [ PDF]

[[Category: 3rd Meeting of CASCADE, Helsinki Finland]]


Abstract

The effects of estrogen replacement therapy regarding cardioprotective effects remain controversial and attract number of studies that focus on both genomic and non-genomic actions induced by estrogen and estrogenic compounds. The main outcome of animal experiment studies has been generated from acute estrogen treatment which may not correspond to the long term use of estrogen for hormone replacement therapy in postmenopausal women. In this study, we performed a three-month treatment of ovx mice to point out the possible effects of estradiol and the two phytoestrogens genistein and resveratrol on the heart and other estrogen target organs uterus, bone and liver. The results showed that long term treatment of ovx mice with drug containing pelleted food is a suitable approach to valuate effects of genistein and resveratrol in the heart as well as other target organs of estrogen. We demonstrate for the first time that under physiological conditions E2 induced a hypertrophy of the heart and effected cardiac gene expression. Vice versa, lack of E2 (like in menopause) may cause hypotrophy of the heart.

Tóm tắt

Ảnh hưởng của liệu pháp thay thế hormon đến tim vẫn đang được tranh luận và được đề cập trong các nghiên cứu về cơ chế tác động của estrogen cũng như của các chất có hoạt tính estrogen. Hấu hết các kết quả được công bố từ các thí nghiệm sử dụng thuốc với liều cao và trong một thời gian ngắn trên động vật trong khi phụ nữ mãn kinh thường sử dụng liệu pháp này trong một thời gian dài. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tác động trường diễn trên mẫu động vật (chuột nhắt đã loại bỏ buồng trứng) để xác định ảnh hưởng của estrogen và hai phytoestrogen là genistein (có hàm lượng cao trong đậu nành) và resveratrol (có hàm lượng cao trong nho đỏ) đến tim và một số cơ quan đích của estrogen (tử cung, gan, xương). Kết quả cho thấy nếu sử dụng estrogen để đạt nồng độ ở trạng thái sinh ký có thể dẫn đến phì đại tim và ngược lại, thiếu estrogen (như phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh) có thể gây giảm chức năng tim. Hơn nữa, thí nghiệm trường diễn sử dụng thức ăn chứa các hóa chất như genistein và resveratrol có thể được áp dụng để đánh giá ảnh hưởng tương tự estrogen của chúng đến tim và các cơ quan đích của estrogen.

Liên kết đến đây