Bệnh héo cây con (hại bắp)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bệnh héo cây con (hại bắp) được gây ra do nấm Rhizoctonia solani.

Bệnh có tên tiếng Anh là Damping off, Rhizoctonia root rot, Crown and brace root rot.

Lịch sử, phân bố, thiệt hại

Bệnh còn có tên là thối rễ do Rhizoctonia. Bệnh có mặt ở khắp nơi trồng bắp trên thế giới. Ở tiểu bang Georgia (Mỹ), bệnh không gây hại nhiều, nhưng trong tập đoàn nhiều mầm bệnh khác nhau gây thối rễ cây bắp ngoài đồng ruộng, thì nấm gây bệnh héo cây con sẽ đóng vai trò quan trọng. Trong những năm 1977-1980, ngoài ruộng bắp, có đến 10-100% rễ bị thối.

Mầm bệnh có phổ ký chủ rất rộng. Bệnh xảy ra ở những ruộng có ẩm độ cao.

Triệu chứng bệnh

Nấm bệnh tấn công phần thân gần mặt đất, làm cây con héo gục. Gặp điều kiện thích hợp, cây đã lớn cũng bị nhiễm bệnh: rễ và thân bị thối. Phần gốc và rễ cây có các vết bệnh màu nâu hơi đỏ.

Tác nhân gây bệnh

Trong môi trường PDA, nấm bệnh tạo ra các khuẩn lạc (colonies) lúc đầu không màu, sau đó có màu nâu. Tế bào sợi nấm có kích thước: độ lớn 5-11 micron và độ dài lên đến 25 micron. Các nhánh sợi nấm mới được thành lập ở những góc thích hợp của tế bào, các nhánh sợi sẽ thắt lại ở điểm phát sinh, và ngăn vách ngay trên điểm thắt này. Mầm bệnh lưu tồn trong đất, trong xác cây bệnh, và có khả năng biến động rất cao.

Mặc dù hạt có mức độ nhiễm bệnh cao, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy rằng mầm bệnh từ hạt sẽ lan truyền sang cây con.

Biện pháp phòng trị bệnh

Phòng trị bệnh bằng cách: cày phơi đất, Khử đất bằng thuốc Kitazin hoặc Dinazin, khử hạt, tránh đọng nước trong ruộng bắp, có thể phun thuốc Copper Zinc, Kitazin, Dinazin hoặc Validacin vào gốc cây.

Biện pháp luân canh hầu như không mang lại hiệu quả trong việc phòng trị bệnh này.

Ghi chú

Nội dung về bệnh hại thực vật trình bày ở trên được tham khảo từ giáo trình Bệnh chuyên khoa (tác giả: Võ Thanh Hoàng, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ, năm xuất bản: không rõ).[1] Từ khi lên trang, có thể nội dung đã được cập nhật bởi cộng đồng BVTVwiki.

Tham khảo

  1. http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/