Bệnh khảm lùn (hại bắp)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bệnh khảm lùn (hại bắp) được gây ra bởi Maize dwarf mosaic virus (MDMV).

Bệnh phổ biến ở Trung Quốc, Nam Phi, Mỹ. Khi bi bệnh, lá bắp có triệu chứng khảm, cây lùn thấp, tàn lụi.

MDMV thường phá hoại trên giống bắp VN10. Bệnh khá phổ biến trên tập đoàn giống bắp trồng ở Việt Nam.

Cùng với bệnh khảm (hại bắp), bệnh khảm lùn là bệnh phổ biến, thường gây ra hiện tượng khô héo lá sớm làm giảm năng suất chiếm tỷ lệ trên 5% số cây bắp trồng.

Biện pháp phòng trị[sửa]

Trồng giống bắp không bị bệnh, phòng trừ rầy mềm trên ruộng trồng bắp.

Gieo trồng bắp đúng thời vụ và nhổ bỏ sớm các cây bị bệnh sau khi cây có từ 4 lá trở lên.

Ghi chú[sửa]

Nội dung về bệnh học thực vật trình bày ở trên được tham khảo từ Giáo trình Bệnh cây Chuyên khoa (chủ biên: Vũ Triệu Mân, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm xuất bản: 2007)[1]. Từ khi lên trang, nội dung đã được cập nhật bởi cộng đồng BVTVwiki.

Tham khảo[sửa]

  1. http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.32&view=2007