Bệnh khảm (hại mía)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:Rhopalosiphum-maidis-0.jpg
Rhopalosiphum maidis (Fitch)

Bệnh khảm hại mía do Sugarcane mosaic virus (SCMV) gây ra.

Trên bệnh, có những đốm nhỏ màu vàng nhạt. Cây tăng trưởng kém, có thể bị lùn. Bệnh rất nguy hiểm, có thể làm thiệt hại cả vườn mía.

SCMV là bệnh rất phổ biến ở các vùng trồng mía trên thế giới, bệnh thường tạo các dạng khảm lá trên bề mặt lá mía, đôi lúc tạo ra các đốm chết có hình nhẫn, cây mía dần chuyển sang dạng tàn lụi, lá nhỏ hơn cây bình thường và nhiều lá sớm khô rụng.

Virus được truyền bằng rầy họ Aphididae như các loài Hysteroneura setariae, Rhopalosiphum maidis (rầy bắp), Toxoptera graminum. Virus truyền bệnh theo kiểu không bền vững (non persistant) với phạm vi ký chủ khá rộng, gồm các loài cây đơn tử diệp kể cả lúa Oryza sativa, bắp Zea mays. Virus cũng gây thiệt hại lớn cho nhiều cây trồng khác.

  • Phòng trừ bệnh:

Phòng trị bệnh bằng cách:

  • Dùng hom giống không nhiễm bệnh, sớm loại trừ hom có triệu chứng bệnh và loại bỏ trước khi trồng mía trên diện tích rộng.
  • Thường xuyên thăm vườn để phát hiện bệnh được sớm, nhổ và thiêu đốt cây bệnh.
  • Tránh trồng mía gần các ruộng bắp có rầy bắp xuất hiện nhiều.
  • Khử trùng dụng cụ dùng để cắt hom mía.
  • Dùng giống kháng bệnh và phòng trị rầy bắp. Phun thuốc diệt rầy bắp, bóc bỏ những bẹ già, dọn cỏ và chăm sóc mía ñể tránh rầy bắplây truyền virus.

Ghi chú[sửa]

Nội dung về bệnh hại thực vật trình bày ở trên được tham khảo từ giáo trình Bệnh chuyên khoa (tác giả: Võ Thanh Hoàng, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ, năm xuất bản: không rõ)[1], và từ Giáo trình Bệnh cây Chuyên khoa (chủ biên: Vũ Triệu Mân, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm xuất bản: 2007)[2]. Từ khi lên trang, nội dung đã được cập nhật bởi cộng đồng BVTVwiki. Từ khi lên trang, có thể nội dung đã được cập nhật bởi cộng đồng BVTVwiki.

Thư viện ảnh[sửa]

Tham khảo[sửa]

  1. http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/
  2. http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.32&view=2007

Liên kết đến đây