Cách mạng hoá trong công nghiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi luôn tự hỏi sự phát triển mới nào sẽ đến và thay đổi hoàn toàn bộ mặt ngành công nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể chắc chắn là nó sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là khi nào và là cái gì. Nó có thể là một công nghệ mới, môi trường điều hành mới, thị trường mới hay thậm chí là một đối thủ mới.

Câu hỏi quan trọng nhất đối với Dell là: Chúng tôi có thể xác định được nó không? Chúng tôi có thể tận dụng được sự thuận lợi của nó không? Việc chúng tôi chèo lái qua những thay đổi không thể tránh khỏi của ngành công nghiệp như thế nào sẽ xác định Dell có phải là công ty tốt hay công ty thực sự lớn không?

Không nghi ngờ gì, Internet đã là một trong những phát triển đó mà tôi biết là có tiềm năng làm biến đổi hoàn toàn ngành công nghiệp này của chúng tôi.

Mục lục

Liên kết đến đây