Cơ chế tác động của hormon

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hoạt hóa receptor:

Các receptor ở trạng thái tự do (chưa kết hợp với hormon) thường không hoạt động và các cơ chế nội bào liên quan đến chúng cũng ở trạng thái không hoạt động. Tuy vậy, trong một vài trường hợp, một số receptor tự do vẫn ở trạng thái hoạt động và khi kết hợp với hormon, chúng trở thành bất hoạt.

Quá trình hoạt hóa khác nhau đối với các loại receptor. Ví dụ, nhiều loại receptor nằm trên màng của cực sau các synap thần kinh và được hoạt hóa bởi các synaptic hormones gọi là các chất truyền tín hiệu (transmitter substances). Nhìn chung, các chất dẫn truyền tín hiệu này sẽ kết hợp với các receptor làm thay đổi hình dạng của receptor dẫn đến làm thay đổi tính thấm của màng synap đối với một hay nhiều loại ion (đặc biệt là Na+, K+, Ca2+, Cl-). Một số hormon toàn thân như epinephrine norepinephrine cũng hoạt hóa receptor theo phương thức làm thay đổi tính thầm của màng của cơ quan đích.

Bên cạnh phương thức tác động làm thay đổi tính thấm màng tế bào, còn hai cơ chế quan trọng của hormon như sau:

(1) Làm hoạt hóa hệ thống AMP vòng của tế bào (cyclic AMP hay cAMP) từ đó dẫn đến các biến đổi nội bào;

(2) Hoạt hóa các gene của tế bào dẫn đến quá trình tổng hợp protein nội bào và làm thay đổi chức năng của tế bào.

trang trước Cơ chế tác động của hormon Trang tiếp

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây