Cố gắng đạt được siêu tăng trưởng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các nhà thông thái xưa nay vẫn cho rằng duy trì mức siêu tăng trưởng lâu dài là điều không thể. Tại sao vậy? Suy nghĩ thông thường cho thấy rằng khi hoạt động của công ty hoạt động vượt ra ngoài tầm kiểm soát hoặc các vòng quay không thể tránh khỏi trong các chu kỳ sản phẩm thì sự phát triển ấy sẽ bị kìm hãm.

Lại một lần nữa, tôi phải nói rằng những tri thức truyền thống đó lại sai. Công ty Dell của chúng tôi đã phát triển với tốc độ siêu mạnh như vậy, và còn hơn thế nữa, đã duy trì được tới 15 năm nay. Bằng cách liên kết ảo với khách hàng và các nhà cung cấp của mình, chúng tôi đã trở thành một doanh nghiệp có vị thế cao và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ gấp đôi tốc độ phát triển của ngành công nghiệp này. Giờ đây, chúng tôi đã thấy hiện tượng này xảy ra ngày càng nhiều đối với các công ty khác nhau. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều công ty trong số đó là công ty mới hoạt động dựa trên nền tảng Internet hoặc là những công ty biết lấy Internet làm trung tâm phát triển các chiến lược kinh doanh của mình.

Vậy làm thế nào một công ty như Dell có thể duy trì sự tăng trưởng của mình? Và làm thế nào để công ty của bạn có thể đạt mức phát triển vượt bậc?

Khả năng kinh tế của bạn phải được tạo thành nhờ các sản phẩm và dịch vụ siêu hạng. Và bạn phải nắm được các quy luật kinh tế riêng có trong lĩnh vực của mình cũng như xác định được ở đâu có cơ hội.

Trong trường hợp của mình, chúng tôi đã tạo dựng được một cách thông minh nhất và sở hữu một chiếc máy tính. Chúng tôi đã bổ sung một cách có hệ thống những công việc kinh doanh mới có quan hệ mật thiết với nhau và xây dựng những công việc kinh doanh đó dựa vào các động lực tác động qua lại giữa chúng. Chẳng hạn như kinh doanh máy tính để bàn là công việc kinh doanh lớn nhưng bạn có thể cho rằng khi một công ty thành công thì tốc độ tăng trưởng của một ngành kinh doanh cụ thể sẽ phải chậm dần lại để bằng với tốc độ chúng của nền công nghiệp đó. Tự bản thân mặt hàng máy tính để bàn không thể kéo dài sự phát triển của mình. Tuy vậy, việc tạo thêm thành công trong một loạt các mặt hàng như máy chủ, máy trạm và các dịch vụ như cho thuê, Dell-Plus, quản lí tài sản hay các khu vực địa lý như Trung Quốc và Nam Mỹ đã giúp chúng tôi duy trì được tốc độ phát triển của mình trên mức 40% trong suốt 7 năm qua.

Dĩ nhiên là chúng tôi phải xây dựng và nâng cấp các cơ sở vật chất của mình để tương xứng với tốc độ phát triển đó, cân bằng nhu cầu nâng cao cơ sở vật chất với việc không xây dựng chúng vượt quá tốc độ phát triển là một trong những thách thức ngày càng khó khăn và diễn ra không ngừng mà bất cứ một công ty siêu tăng trưởng nào cũng phải đối mặt.

Một cách tương đối, một công ty siêu tăng trưởng mà thiếu các chiến lược cố định hay các hoạt động và thủ tục đã được đặt ra từ lâu cũng có nghĩa là nó sẽ có cơ hội tốt hơn để ứng biến. Những công ty siêu tăng trưởng là tinh hoa của mô hình công ty học hỏi bằng hành động. Sự tồn tại của những công ty này phụ thuộc vào sự thích ứng nhạy bén. Do các nguồn tài nguyên và nhân lực rất rộng lớn nên hầu như các công ty không có cácơ cấu trúc thích hợp hay các hệ thống hình thức. Chìa khoá để có một cấu trúc thích hợp là kiểm soát được sự tăng trưởng. Tuy nhiên, không nên kiểm soát quá chặt chẽ để tránh cản trở khả năng thích ứng nhanh chóng của công ty.

Nếu một công ty trẻ tăng trưởng tốt, có đủ tự tin vào tương lai của mình, công ty đó sẽ đầu tư cho các kĩ năng điều hành và kiểm soát – những thứ có thể duy trì được hoạt động hiệu quả của công ty trong nhiều thập niên. Trong khi siêu tăng trưởng không kéo dài mãi, cũng như mọi thứ không phải là bất tận, các nhà sản xuất khác sẽ và có thể xen vào công việc của bạn. Nhưng đó lại là sự tập dượt tốt nhất cho một thời gian dài phát triển có kiểm soát tốt và chắc chắn sắp tới.

Mục lục

Liên kết đến đây