Chương trình học bổng thực tập hè 2007 tại Desy và GSI (Đức) cho sinh viên chuyên ngành Vật lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

DESY (German Electron Synchrotron) tại Hamburg và Zeuthen và GSI (German research center for heavy ion physics) tại Darmstadt là trung tâm lớn thực hiện những nghiên cứu về vật lý hạt cơ bản, vật lý gia tốc,vật lý ion nặng, vật lý hạt thiên thể ..

Vào mùa hè 2007, DESY và GSI tạo cơ hội cho sinh viên tại chuyên ngành vật lý và các ngành liên quan được thực tập tại hai trung tâm này. Mọi chi phí sinh hoạt, và chi phí đi lại đều được cung cấp. Các bạn sinh viên có thể kết chương trình thực tập này với luận văn tốt nghiệp (nếu được sự đồng ý của trường).

Sinh viên sẽ được sắp xếp vào một nhóm nghiên cứu của trung tâm dựa theo nguyện vọng lúc đăng kí. Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ được giao làm một dự án nhỏ (có thể lý thuyết hoặc thực nghiệm). Bên cạnh đó, một số khoá học trong thời gian đầu để giúp sinh viên làm quen với nghiên cứu của trung tâm và công nghệ gia tốc.

Chương trình nghiên cứu cho sinh viễn tại DESY:

Chương trình A:
Thực nghiệm vói bức xạ Synchrotron
Nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực hoá, lý, sinh, tinh thể, địa chất...
Chương trình B: Nghiên cứu vật lý hạt cơ bản, gia tốc và tính toán:
Phân tích vat lý
Xử lý thông tin
Phát triển dụng cụ thực nghiệm
Thực nghiễm với máy gia tốc
Lý thuyết hạt cơ bản
Tính toán song song(Parallel Computing) và phát triền phần mềm

Chương trình nghiên cứu cho sinh viễn tại GSI:

Các nghiên cứu về hạt cơ bản, vật lý ion nặng, hạt thiên thể, gia tốc...

Chương trình thực tập và cách thức đăng kí:

DESY:
Thời gian: 25/07/2007 - 18/09/2007
Hạn dăng kí: 31/01/2007
Liên hệ: http://www.desy.de/summerstudents/
Email: andrea.schrader@desy.de
GSI:
Thời gian: 06/08/2007 - 28/09/2007
Hạn dăng kí: 28/02/2007
Liên hệ: http://theory.gsi.de/stud-pro/
Email: stud-pro@gsi.de với subject: GSP-ISP07

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại các trung tâm này hoac email Nguyễn Lương Quang (qnguyen@astro.uni-bonn.de)

Liên kết đến đây