Dạy đổi mới suy nghĩ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Điều thực sự nguy hiểm là nếu mỗi người trong công ty bắt đầu suy nghĩ theo cùng một cách. Và điều này có thể xảy ra rất dễ dàng, với tất cả mọi người tập trung làm việc cho cùng mục đích. Nguy hiểm xảy ra khi bạn rơi vào bẫy tiếp cận vấn đề quá giống nhau.

Bạn có thể khuyến khích những người của bạn suy nghĩ về việc kinh doanh của bạn, về nền công nghiệp của bạn, về khách hàng của bạn một cách đổi mới. Hãy hỏi câu hỏi khác - hoặc từ cùng câu hỏi bằng cách khác. Bằng cách tiếp cận vấn đề, câu trả lời hoặc cơ hội từ một viễn cảnh khác, bạn sẽ tạo ra được cơ hội cho việc lĩnh hội và nghiên cứu, học hỏi theo cách mới. Bằng cách hỏi toàn bộ các khía cạnh kinh doanh, chúng tôi tiếp tục cải thiện và đổi mới văn hóa của chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi dạy mọi người đổi mới cách suy nghĩ hơn? Đề nghị họ tiếp cận vấn đề bằng tri giác chính thể luận. Chúng tôi bắt đầu bằng cách hỏi khách hàng của chúng tôi: "Bạn thực sự mong muốn điều này trở thành gì? Có cách khác để hoàn thành điều đó hay không?"Chúng tôi gặp gỡ tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi và hỏi "Chúng ta có thể làm điều này bằng cách khác không?"Sau đó chúng tôi cố gắng đặt ra vấn đề thảo luận với toàn bộ cách tiếp cận khác nhau vượt quá các mục tiêu ban đầu.

Chúng tôi đã thực hiện điều này vào giữa năm 1990 khi chúng tôi giới thiệu Managed PC. Lúc đó, toàn bộ nền công nghiệp và môi trường sôi động về cái đã được trình bày là sản phẩm được dán nhãn mới: máy tính Network hoặc NC. Ý tưởng được đề nghị có tính cách mạng này về bản chất là máy tính phân tầng không ổ cứng và mềm. Toàn bộ phần mềm tập trung trong máy chủ lớn hơn, và NC chỉ cho phép người sử dụng dùng và truy cập dữ liệu tại trung tâm mạng.

NC được quảng cáo rầm rộ tại Comdex vào tháng 11 năm 1997. Ngay sau đó, nhiều nơi đã dự báo là cuối cùng thì quảng cáo của PC sẽ kết thúc như chúng tôi đã biết, và một vài công ty máy tính lớn đã tiến hành quảng bá để phát triển và giới thiệu các kiểu NC riêng của họ.

Trên thực tế, đó không phải là ý tưởng mới. Về bản chất đó là kiểu được cải biến của "thiết bị đầu cuối kết xuất"của những năm 1980, có vai trò nhỏ bé trong phân bố theo tính chất máy tính và bị lu mờ bởi sự phát triển việc sử dụng PC. Tôi nghi ngờ rằng NC tìm kiếm được nhiều tán đồng hơn (nhưng chúng tôi vẫn phải chú ý đến nó bởi vì nó có thể tiềm tàng mối đe doạ việc kinh doanh của chúng tôi). Phần lớn những người sử dụng đến để cậy nhờ một cách quá mạnh mẽ vào PC của họ như là một công cụ sản xuất: Để loại bỏ toàn bộ tính linh hoạt và kiểm tra trên phần mềm được cài đặt hầu như đã bị hỏng, loại bỏ PC của họ và để cho họ là máy chữ. Hơn nữa, máy tính cơ động trở nên quan trọng hơn, và không có liên lạc với máy chủ, như trên máy bay, NC hoàn toàn không được sử dụng.

Nhưng đòi hỏi của khách hàng đối với NC bắt đầu được xây dựng, vì vậy tôi thử thách nhóm sản phẩm của chúng tôi để tìm hiểu tại sao. Điều gì là vấn đề cơ bản mà NC đã cố gắng giải quyết, và giải pháp tốt hơn là gì? Nếu chúng tôi không chú tâm vào việc này thì nhất định là chúng tôi sẽ tự làm tổn thương mình.

Thật ra là NC đã cung cấp giải pháp cho việc cần thiết quyết định có kinh nghiệm của nhiều công ty kinh doanh. Họ cần biết phương pháp duy trì kiểm định các chuẩn của mạng và giảm thời gian và giá thành liên quan tới việc hỗ trợ các khách hàng bị sự cố về hệ thống máy. Trên một phương diện, PC trở nên quá linh hoạt.

Câu trả lời của chúng tôi là PC Managed. Đó là PC có các đặc trưng, có tính linh hoạt, và tiềm năng có giá trị đối với khách hàng, với các khả năng quản lý cho phép các quản trị mạng định hình thể, quản lý và duy trì phần cứng và phần mềm từ vị trí trung tâm.

Ngày nay, NC thua kém nhiều công ty khác. Nhưng thay vì, gần như tất cả các công ty đều phát triển một số kiểu từ PC Managed.

Văn hóa của chúng tôi là xem thường địa vị. Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tiên quyết đối với những người của chúng tôi để tìm kiếm các ý tưởng xuyên tuyến, sao cho khi chúng tôi phải đương đầu với những thách thức chiến lược lớn, họ có thể vượt qua và có giải pháp nhanh, tốt nhất. Bạn cần phải đào tạo những người của bạn biết cách hỏi, trên cơ sở bình thường "Chúng ta có thể thay đổi các nguyên tắc của cuộc chơi như thế nào? Chúng ta có thể làm gì mà không ai nghĩ được rằng điều đó cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu này?"

Khi bạn lấy đi màn che của lịch sử thì điều ngạc nhiên là bạn có thể hoàn thành được gì. Việc lấy lịch sử thành công trên cơ sở hiểu biết độc đáo khuyến khích mọi người đi theo nó. Khuyến khích môi trường thúc đẩy mọi người suy nghĩ như là những người chủ, mà trong đó họ tiếp tục sáng tạo ra các ý tưởng mới và khác nhau, đem lại cho họ tự do và dũng khí để mạo hiểm.

Mục lục

Liên kết đến đây