Dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực khoa học tự nhiên/Tài liệu bổ trợ 4.1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TÀI LIỆU BỔ TRỢ 4.1: Quy trình thiết kế hoạt động dạy học chủ đề tích hợp

Bước 1: Từ các nội dung chính đã xác định trong chủ đề tích hợp (hoạt động 3), giáo viên xác định các nội dung chi tiết tương ứng với các nội dung chính.

Bước 6: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học chủ đề tích hợp (chú ớ tới các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực thường được sử dụng trong dạy học các môn khoa học tự nhiên nhằm phát huy tính tích cực của người học).

Phiếu bài tập cho Hoạt động 4

Rà soát chương trình để hoàn thành bảng sau:

Day-hoc-tich-hop-lien-mon-KHTN-bang-tai-lieu-bo-tro-4.1.png

Liên kết đến đây