Giao tiếp, nhanh chóng và sâu sắc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần lớn tất cả mọi người tại Dell đều có thể giải thích các khái niệm cơ bản là cơ sở cho việc kinh doanh của chúng tôi. Đó là tại sao chúng tôi lại phải chi phí nhiều thời gian đến như vậy cho việc giao tiếp về các việc đang diễn ra, đang được chúng tôi lên kế hoạch thực hiện, đang cần thiết phải thực hiện đối với mỗi người để giúp chúng tôi đạt được mục đích của mình. Chúng tôi thực hiện điều này bằng nhiều cách khác nhau.

Hàng năm, chúng tôi có các cuộc họp tại tòa thị chính, tại đó tôi trình bày phương pháp hoạt động của công ty, các chiến lược của chúng tôi, những nơi chúng tôi có thị trường, và các kế hoạch của chúng tôi. Khi đó tôi trả lời nhiều câu hỏi. Câu hỏi nào cũng thú vị. Tôi trả lời khá đơn giản và không trình bày chúng bằng lời nói. Đó là cơ hội lớn để nhắc lại các mục tiêu và nhiệm vụ của công ty mà chúng tôi đã chuyển bản sao lên Intranet tới tất cả những người không thể tới dự cuộc gặp mặt.

Chúng tôi làm lễ mừng thành công tới từng người và bằng cả thư điện tử. Chúng tôi gửi hàng loạt e-mail chúc mừng các nhóm của chúng tôi vì chiến thắng lớn, nâng cao vị thế chiến thắng của họ một cách rộng rãi trong toàn công ty. Thật là thú vị đối với mọi người khi nghe được thông tin hoạt động đang diễn ra trong các công việc kinh doanh và các nhóm khác nhau, và thông tin cũng giúp chia sẻ thực tế tốt nhất, bởi vì công việc một nhóm đều làm lợi cho các nhóm khác. Điều này cũng giúp xây dựng lòng tin trong toàn tổ chức.

Khi chúng tôi bắt đầu bán các server, ví dụ, một số người bán hàng của chúng tôi chưa thể làm quen ngay được với công việc. Ở chừng mực nhất định họ lúng túng bởi tính phức tạp của công nghệ và chuyên môn cao mà họ cần phát triển để thành công. Vì vậy chúng tôi bắt đầu tính chuẩn trong newsletter điện tử toàn cầu hàng tuần của chúng tôi gọi là "Thành công của Server". Nó mô tả các câu chuyện - đủ loại - về những người bán hàng đã đạt thắng lợi server lớn: họ đã phải vượt các trở ngại gì, phía cạnh tranh là ai, và họ thường thắng bằng kỹ thuật nào. High-fives điện tử này đã chỉ ra rằng thành công thực sự đã đạt được.

Dell không phải là kiểu công ty nghèo nàn thư tín. Chúng tôi phải "nói chuyện"trong khi làm việc qua các cuộc họp, bằng e-mail, và trên mạng truyền thông nội bộ bởi vì chúng tôi đang trong công việc kinh doanh. Mọi việc xảy ra vào buổi sáng thì bạn phải thực hiện vào buổi chiều. Chúng tôi phải cạnh tranh 24 giờ / ngày, 365 ngày / năm, nếu không chúng tôi sẽ mất cơ hội kinh doanh. Cảm giác cấp bách về giao tiếp và giải quyết vấn đề là cấp thiết.

Toàn bộ các chiến lược này giúp thúc đẩy công việc của nhóm và trách nhiệm giải trình cá nhân, cả hai là vấn đề then chốt để duy trì công việc thầu khoán. Như một trong các đồng nghiệp của tôi thích nói: "Chúng tôi là một tập hợp những người thầu khoán làm việc theo nhóm".

Mục lục

Liên kết đến đây