Hãy để đối tác tham gia vào công việc của bạn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong công việc kinh doanh của chúng tôi, hội nhập thực tế với ý tưởng để các đối tác có vai trò như một thành viên trong hãng đã hỗ trợ quá trình thu lượm thông tin từ khách hàng và củng cố tính logic trong hoạt động quản lí giữa chúng tôi và các nhà cung cấp.

Trong chương 12, tôi đã mô tả phương pháp tăng cường tính vững bền và tính trực tiếp trong quan hệ đối tác với các nhà cung ứng. Trong chương 13, bạn sẽ thấy chúng tôi tạo ra một “kỷ nguyên thông tin hình thức mới“ như thế nào thông qua quá trình kết hợp lợi nhuận chung của công ty với việc cá biệt hoá để có các kết nối thực tế.

Mục lục

Liên kết đến đây