Hãy cẩn thận, nguy hiểm của tính hiếu danh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu bạn thừa nhận trạng thái quo như là "đủ tốt", tức là bạn đang quản lý một cách không thực tế. Và trong tình trạng kinh tế này, bạn có thể chắc chắn 100% là bạn sẽ kết thúc một cách xuất sắc hướng về tương lai. Chỉ khi cạnh tranh, bạn luôn phải hỏi về mọi việc bạn làm.

Khuyến khích trạng thái các vấn đề này đảm bảo cho việc bạn không chỉ nghĩ đến thành công của bạn một cách quá mức. Hiện nay, tự phê được quán triệt ngay từ đầu trong văn hóa Dell - chúng tôi luôn sẵn sàng bàn luận các ý tưởng riêng của chúng tôi, tìm kiếm phương pháp cải thiện những gì có thể. Chúng tôi cố gắng định hình hành động này từ trên xuống dưới. Chúng tôi tuyển và phát triển các quản lý viên sẵn sàng tiếp thu cái mới và có thể chấp nhận việc không được đồng tình một cách công khai hoặc chấp nhận là đúng khi họ có các sự kiện sai. Điều này giúp đẩy mạnh tranh luận công khai và khuyến khích các tổ chức do những người thực sự có tài năng tri thức lãnh đạo.

Chúng tôi cố gắng tránh quá tự hào về những việc chúng tôi đã và đang thực hiện. Một số có thể phản đối điều này ở các khu vực nhất định, chúng tôi đã quyết định điểm chuẩn. Tôi nghĩ rằng luôn có các cách để cải thiện những gì chúng tôi làm. Nếu chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó thì có nghĩa là chúng tôi mới chỉ tự khởi động để bị người khác che mờ.

Hiếu danh hoặc không hiếu danh tự nó không phải là điều xấu - Thật là tuyệt vời khi tự hào với những việc bạn thực hiện hàng ngày và những việc bạn làm cho công ty. Những người của chúng tôi rất nỗ lực làm việc để cuối cùng hoàn thành được việc lớn trong kinh doanh của chúng tôi; việc thừa nhận những thành quả của họ củng cố thêm giá trị mà họ đem đến cho công ty chúng tôi và nhấn mạnh mức độ chúng tôi đánh giá các cố gắng của họ.

Nhưng khi tiến quá xa, tính hiếu danh có thể tạo ra cảm giác sai về độ an toàn. Khi cảm giác là mình vô địch, mọi người có thể cho rằng thành công nối tiếp sinh thành công với một chút nỗ lực mới - hoặc thậm chí tồi tệ hơn, rằng mọi thành công diễn ra là tự bản thân nó sinh ra. Họ có thể trở thành mù quáng theo các hướng quan trọng hoặc các cơ hội thực sự ngay trước mắt họ. Họ có thể không tiếp tục cố gắng tìm kiếm các phương pháp mới thậm chí tốt hơn cho công việc và họ có thể trở nên quên lãng đối với những đe dọa mới nẩy sinh. Bạn có thể nghĩ rằng nét đặc trưng của Fortune (sự thịnh vượng) là sự thành đạt to lớn, nhưng tôi nhanh chóng nhắc nhở nhóm của chúng tôi rằng năm 1986 Fortune đã sử dụng bức tranh lớn của CEO trang bị Digital, Ken Olsen, trên mặt phủ với tiêu đề "Nhà doanh nghiệp thành đạt nhất nước Mỹ: Ken Olsen". Từ sau đó, vốn của công ty Digital từ khoảng 200 USD / 1 cổ phiếu xuống còn 20 USD, sau đó tăng lên 56 USD / 1 cổ phiếu trước khi họ kiếm được nhờ Compaq - một phần là do công ty chưa bao giờ phát triển thành công từ mẫu máy tính có sở hữu độc quyền tập trung đến mẫu dựa trên cơ sở các chuẩn công nghiệp.

Dựa vào Fortune không đảm bảo cho bạn bất cứ điều gì.

Dễ dàng thích thú với điều là bạn đã đi được bao xa và bạn đã làm được bao nhiêu. Khó xác định các vết rạn nứt hơn trong cấu trúc mà bạn tự thiết kế, nhưng đó là toàn bộ nguyên nhân khó khăn và thường xuyên hơn. Thậm chí nếu có gì đó dường như là đang hoạt động, nó luôn có thể được cải thiện.

Mục lục

Liên kết đến đây