Hãy tận dụng sức mạnh của Internet

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thay đổi là một trong những thuật ngữ đặc trưng khó hiểu, tối nghĩa thuộc ngành kinh doanh, cũng giống như từ “văn hoá” hay “cộng tác”. Người ta nói về nó rất nhiều song đôi khi lại chẳng hiểu rõ là mình đang nói gì.

Vậy cái gì được thay đổi? Mọi thứ.

Hãy lấy Internet làm ví dụ, Internet là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho việc thay đổi bộ mặt của doanh nghiệp trong thế kỷ này. Nhờ có Internet mà lượng thông tin và tốc độ thông tin được trao đổi tăng lên nhanh chóng. Trao đổi thông tin nhanh chóng đã giúp tiết kiệm cả tiền bạc và thời gian. Nó đã làm thay đổi cả cách tổ chức bởi nó đã loại bỏ các công việc giấy tờ, xoá bỏ được sự khác biệt trong công việc hành chính và kết nối các hoạt động toàn cầu.

Với khả năng cung cấp dịch vụ và sản phẩm rộng hơn ở mức giá thấp hơn, chi phí sử dụng máy tính sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức mà thế giới này hoạt động – từ những thay đổi về tốc độ vận động và cơ cấu của nền kinh tế đến những thay đổi về phương pháp tạo ra hoặc sử dụng các nguồn lợi nhuận. Đồng thời, nó sẽ thay đổi cả phương pháp chúng ta giáo dục, quản lí và sinh sống hàng ngày.

Phần lớn nền kinh tế được xây dựng dựa trên những chi phí hợp tác và giao dịch. Nói cách khác, chi phí mà khách hàng phải trả để mua một hàng hoá nào đó là một hàm số của chi phí giao dịch, tốc độ của sự hợp tác cùng với hiệu quả của nó. Với cuộc cách mạng thông tin nói chung và Internet nói riêng, mọi thứ nói trên đều được đặt vào guồng quay lớn hơn với tốc độ cao và biến đổi hoàn toàn mọi thứ.

Giá trị của hàng tồn kho đã được thay thế bằng giá trị của thông tin. Hàng hoá vật thể đang được buôn bán để đổi lấy các hàng hoá trí tuệ. Bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể trang bị cho mình máy tính cá nhân được nối mạng và có trong tay những công cụ của những doanh nghiệp lớn hơn bất cứ khi nào họ muốn. Các doanh nghiệp độc lập đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của những quan hệ hợp tác và hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp đang trở lên phụ thuộc vào nhau rất nhiều.

Trước đây, các công nghệ độc quyền thường được bán với giá cao hơn mức thông thường và tạo ra nguồn lợi trong cuộc cạnh tranh. Nhưng khi ngành công nghiệp thông tin tiếp tục lớn mạnh và các công ty trong lĩnh vực này phát triển toàn diện thì tôi tin rằng sự khác biệt trong sản phẩm tuy vẫn quan trọng song sẽ khó khăn hơn để đạt được. Nó sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của quá trình cách tân với vai trò là nguồn cơ bản để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Với sự xuất hiện của Internet, quá trình cách tân sẽ không chỉ được đo bởi những khoản tăng nhỏ nhoi trong doanh thu. Internet đang làm lu mờ những rào cản truyền thống giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất, nhà sản xuất và khách hàng và những cách biệt về không gian, về thời gian. Và trong khi nhiều người đang tập trung vào thương mại điện tử thì tôi tin rằng việc sử dụng Internet làm một kênh bán hàng chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ giá trị của Internet đối với kinh doanh. Tiềm năng đích thực của Internet nằm trong khả năng biến đổi các quan hệ trong chuỗi quan hệ truyền thống – nhà cung cấp – thương nhân – khách hàng. Những doanh nghiệp không nắm bắt được những thay đổi này sẽ phải chịu thất bại trên xa lộ thông tin.

Mục lục

Liên kết đến đây