Học một cách khao khát

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những người của chúng tôi hiển nhiên là được động viên bằng các phương pháp chúng tôi nối kết các mục tiêu của chúng tôi với sự bù đắp và khuyến khích sức lao động của họ. Nhưng quan trọng hơn là có những phương pháp mà theo đó chúng tôi làm việc đến thấm nhuần ý nghĩ về quyền sở hữu trong những người của chúng tôi và thúc đẩy tốt hơn những tài năng của họ, vì vậy mà họ có thể vận dụng hết tiềm năng của mình.

Sự sẵn sàng và khả năng luôn học hỏi là một trong số các phương pháp. Ví dụ, nếu chúng tôi lấy toàn bộ kiến thức mà chúng tôi đã đạt được từ các năm 1993 - 1994 và nói: "Đó là tất cả những gì chúng tôi cần phải biết", thì tôi đã có thể không viết cuốn sách này. Nhưng từ khi công ty bắt đầu hoạt động, chúng tôi đã phải học với tốc độ khát khao để duy trì. Đó không phải là một kỳ công nhỏ, nó cho thấy các công việc của chúng tôi thay đổi nhanh như thế nào.

Tôi bắt đầu giải quyết việc học bằng cách trả lời câu hỏi: Điều gì làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn tại Dell? Thành công hơn? Có ý nghĩa hơn? Khách hàng của chúng tôi thích gì và không thích gì? Họ cần gì? Họ muốn chúng tôi làm tốt điều gì? Chúng tôi có thể cải tiến như thế nào? Tôi bắt đầu bằng cách hỏi nhiều câu hỏi và nghe nhiều. Bạn không học được gì khi bạn nói. Chúng tôi bỏ ra thời gian đáng kể để đưa ra câu hỏi tại các cuộc họp, dù đó là tổng kết hoạt động hoặc cập nhật thông tin kinh doanh hoặc họp nhóm làm việc. Chúng tôi hỏi các vấn đề rất thiết thực: Tại sao chúng tôi đang làm điều này? Tại sao chúng tôi không làm điều đó? Sự ham hiểu biết được khuyến khích bởi vì không có sách của người thực hiện công việc chứa đựng toàn bộ các câu hỏi. (Và thậm chí nếu có, thì chúng tôi cũng không muốn mọi người dựa vào nó.)

Mới đây, tôi họp với nhóm Dell của chúng tôi ở Pháp. Một số người hỏi: "Tại sao công ty lại chú ý đến người sử dụng như vậy?". Tôi đã trả lời bằng cách giải thích lợi nhuận chung vận hành ra sao. "Các bạn hãy suy nghĩ về điều này bởi vì lợi nhuận chung bằng đô la lớn đang ở giữa chúng ta. Mỗi lần chúng ta làm gì, chúng ta lại lấy đi một phần nào đó của lợi nhuận chung. Nếu chúng ta bán được 1000 US, chúng ta có thể sử dụng nhiều lần như mong muốn, và chúng ta không lấy đi nhiều. Nhưng nếu chúng ta bán được 10 000 US cho người sử dụng, thì chúng ta có thể lấy đầy một tay đô la. Như vậy, nếu tất cả các bạn có thể sử dụng lợi nhuận chung nhiều lần như mong muốn thì bạn sẽ làm gì - đồng ý bán được 1000 US hay 10 000 US cho người sử dụng?"

Điều này cho phép họ hiểu và nắm được nội dung của lợi nhuận chung ở mức độ trực tiếp và thiết thân nhất. Ví dụ xác đáng đó đã giúp họ "sở hữu"sáng kiến người sử dụng của chúng tôi và nhận biết được rằng khả năng của chúng tôi nhằm làm công ty lớn mạnh phụ thuộc vào khả năng họ hiểu và bán các server cho khách hàng của chúng tôi. Vấn đề là cần quyết tâm tìm hiểu tại sao lại xảy ra những điều đó. Cuối cùng, hỏi nhiều câu hỏi mở ra các cánh cửa mới và ý tưởng mới cho cuộc cạnh tranh của bạn. Ví dụ, trong nhóm tập hợp được của chúng tôi, một số người có trách nhiệm bán các bộ cài đĩa biết cách hỏi các câu hỏi sâu hơn: Cấu trúc giá thực thúc đẩy công nghiệp đĩa cài là gì? Nếu tôi là nhà sản xuất đĩa cài thì giá vốn của tôi sẽ là bao nhiêu? Giá các linh kiện sản phẩm là bao nhiêu? P&L của tôi là gì? Người cạnh tranh của tôi là những ai? Giá sản phẩm và tiến trình công nghệ sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc giá như thế nào? Các nguyên tắc thu hút khách hàng như làm việc ngoài giờ tại Dell là gì? Các động cơ của tôi là gì và các động cơ đó sẽ thúc đẩy tôi thành công ra sao? Bằng cách nhận thức đầy đủ hơn các nguyên tắc kinh tế cơ bản từ quan điểm về lợi nhuận, các mắt xích cung cấp, công nghệ, và các hướng thị trường, những người của chúng tôi có thể giải quyết được nhiều hơn các vấn đề về các mối liên kết mà chúng tôi tham gia vào.

Chúng tôi cũng học hỏi được nhiều bằng cách hỏi những câu hỏi như nhau trong các nhóm như nhau của công ty và so sánh kết quả. Chúng tôi làm điều này để chia sẻ các ý tưởng tốt nhất qua các công việc kinh doanh khác nhau của chúng tôi bởi vì tất cả chúng tôi đều cùng làm việc cho các nhóm như nhau, hướng tới cùng mục đích. Nếu một nhóm có thành công lớn với các công ty cỡ trung bình, thì chúng tôi lan truyền các ý tưởng của họ ra toàn thế giới. Nếu nhóm khác tìm được cách thâm nhập vào các công ty luật, thì chúng tôi chia sẻ phương pháp nghiên cứu của họ trong toàn hệ thống tổ chức. Các ý tưởng tốt nhất của chúng tôi có thể đến từ bất cứ nơi đâu trên thế giới và lập tức được chia sẻ. Chúng giúp chúng tôi phát triển các ý tưởng đòi hỏi lan truyền rộng rãi trên phạm vi công ty toàn cầu. Chúng tôi trao đổi các ý tưởng qua e-mail và web, và qua các hội đồng chúng tôi chọn các nhóm khác nhau từ khắp nơi trên thế giới để cùng trao đổi thông tin.

Mọi người có khả năng rất lớn trong việc phát triển, nghiên cứu và học hỏi khi được khuyến khích bởi quá trình làm việc trí óc này. Nếu chúng ta không hiểu giá trị của một số quá trình mới hoặc một số công nghệ mới đang vận hành nền công nghiệp của chúng ta, nếu chúng ta không hiểu phạm trù vật lý đằng sau nó và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào lên những người cung cấp khác, thì chúng ta sẽ chịu rủi ro trong việc bỏ lỡ quá trình chuyển giao công nghệ quan trọng. Kết quả là chúng ta sẽ không được trang bị để cho ra được các quyết định đúng. Nhưng nếu chúng ta trở lại và hiểu nguyên nhân cơ bản tại sao xảy ra như vậy thì chúng ta có thể đưa ra được các quyết định đúng và nhắc lại quá trình trong tương lai.

Đây chính là phương pháp bạn đạt được đổi mới suy nghĩ đúng đắn.

Mục lục

Liên kết đến đây