Không ham cấp bậc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo đảm các mối quan hệ trực tiếp đặc trưng cho mô hình kinh doanh của chúng tôi cũng là đặc trưng cho cơ cấu hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi có một văn hóa mở mà ở đó mọi người cảm thấy thoải mái khi sử dụng lộ trình trực tiếp nhất để tìm kiếm thông tin họ cần. E-mail được trao đổi qua các hướng "theo tôn ti"một cách truyền thống - điều này xảy ra qua tất cả các mức độ của tổ chức. Chúng tôi tích cực can ngăn tất cả những ai suy nghĩ rằng vì anh ta là phó chủ tịch, nên anh ta chỉ nói chuyện với các phó chủ tịch khác. Cấu trúc cấp bậc quá cứng nhắc làm hạn chế dòng chảy thông tin cần thiết đối với mỗi người.

Cũng có thể nói như vậy đối với quá trình kinh doanh quá cứng nhắc. Trong nhiều tổ chức, các quá trình quản lý trở nên bị ăn mòn và tạo ra tính quan liêu vĩnh cửu. Tại Dell, chúng tôi nhận thấy rằng các quá trình quản lý đều phục vụ cho kinh doanh - và không có cách khác. Chúng tôi nói với những người của chúng tôi rằng nếu họ có thể thực hiện với quá trình hoặc phương pháp giải quyết tốt hơn để cải thiện việc kinh doanh của chúng tôi - tất cả các đảng phái liên quan đều nhất trí - thì họ thoải mái thay đổi chúng.

Trên thực tế, tôi tin tưởng rằng nhiều rối loạn xảy ra trong việc hợp tác hiện nay xuất phát từ các tình huống lúng túng trong giao tiếp và cấp bậc phức tạp. Chúng tôi căm ghét cấp bậc. Cấu trúc cấp bậc đối với tôi về mặt cơ bản là đồng nghĩa với việc mất tốc độ. Điều này hàm ý có sự tắc nghẽn trong dòng chảy thông tin. Điều này hàm ý sự cần thiết đối với những người tán đồng, điều khiển, kiểm tra và v.v. ở đây, ở kia và ở khắp nơi. Điều này mâu thuẫn với tốc độ mà tất cả chúng ta cần phải đưa ra được quyết định, cả người lãnh đạo và cả công ty, trong thị trường có tốc độ phát triển rất nhanh này.

Thông tin ở dạng thô của nó không tự hiện diện ở tốc độ và dạng gói có trật tự. Đó là tại sao bạn cần phải khuyến khích dòng thông tin tự do ở tất cả các mức độ. Nếu có điều gì đó làm tôi lo lắng, tôi sẽ dừng công việc và hỏi bất kỳ ai tình cờ biết về điều đó. Ngược lại, nếu nhân viên có câu hỏi, người đó biết là được khuyến khích để hỏi nó, dù là qua e-mail hoặc tại một cuộc họp của chúng tôi.

Tất nhiên, vấn đề không phải là để làm hỏng kế hoạch quản lý. Ngược lại, xu hướng trực tiếp thường giúp bổ sung kiến thức và hiểu được điều gì đang thực sự xảy ra trong kinh doanh và ở tốc độ lớn hơn nhiều. Nếu một người kỹ sư trong một nhóm sản phẩm của chúng tôi có chính kiến về điều gì đó, và nó chỉ mới vừa xảy ra đến mức input của khách hàng khẳng định điều nghi ngờ của anh ta thì tôi muốn biết. Các bit rời rạc của thông tin từ các nguồn cả bên trong và bên ngoài công ty sẽ luôn không dẫn dắt bạn tới câu trả lời, nhưng chúng sẽ buộc bạn phải tập trung vào một vấn đề hoặc cơ hội nẩy sinh, hoặc ý tưởng mới.

Mục lục

Liên kết đến đây