Khuyến khích các thử nghiệm mạnh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để khuyến khích mọi người đổi mới nhiều hơn, bạn phải bảo đảm cho họ không bị thất bại. Nhiều công ty nói rằng họ ủng hộ và chờ đợi đổi mới, nhưng cũng nói với mọi người "Chỉ đừng có mím môi lại". Tuy nhiên, thất bại do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nếu một nhóm thử nghiệm gì đó và nói rằng "Đó là dữ kiện. Nó không làm việc và ở đây là tại sao,"đó không phải là thất bại. Đó là học hỏi kinh nghiệm và, một cách điển hình, là giai đoạn quan trọng trên con đường tới thành công.

Việc kinh doanh của chúng tôi được tiến hành bởi xác định đầy đủ tính đổi mới và thử nghiệm bởi vì rất nhiều điều mà chúng tôi cố gắng chưa bao giờ được thực hiện trước đó. Chúng tôi đang đối mặt với những thách thức mới và không thể trông chờ vào lịch sử bởi vì đó là điều không liên quan. Website của chúng tôi là một ví dụ điển hình. Khi chúng tôi bắt đầu bán máy tính trên mạng www.dell.com, chúng tôi đã phải tạo ra model điều hành từ cơ sở. Điều đó đòi hỏi sự tập hợp một nhóm người từ các nhóm khác nhau trong công ty, và tổ chức họ vì một vấn đề đơn giản: Chúng ta thực hiện điều này như thế nào - và tiến nhanh về phía trước?

Chúng tôi thường đối mặt với các vấn đề chúng tôi biết là kết quả của cơ hội để tạo ra toàn bộ công việc kinh doanh từ đó. Đó là điều nực cười. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi không làm điều đó thì người khác cũng sẽ làm. Chúng tôi tập trung đổi mới để tiếp tục cạnh tranh. Và khi bạn kinh doanh trong nền công nghiệp đang thay đổi mạnh mẽ, thì có nhiều điều không biết hơn là biết.

Bạn cũng cần nắm vững quan điểm kinh nghiệm trong việc quyết định. Đôi khi bạn không cần phải chờ toàn bộ dữ liệu để thẩm định trước khi ra quyết định. Bạn cần phải có quyết định tốt nhất, bạn có thể dựa trên cơ sở kinh nghiệm, trực giác, dữ liệu có giá trị và hoạt động mạo hiểm của bạn. Tồn tại yếu tố đảm bảo cho mạo hiểm trong bất kỳ kiểu kinh doanh nào, kể cả kinh nghiệm - nhưng là kinh nghiệm khôn ngoan.

Ngược lại năm 1987, сhúng tôi mở rộng đến nước Anh. Đó là bước mạo hiểm lớn ngoạn mục đối với công ty chỉ mới hoạt động ở nước Mỹ, một lần chúng tôi đã thành công ở đó, nhưng chưa phải là kinh doanh lớn để thâm nhập thị trường Canada và Đức.Và một lần chúng tôi biết rằng model trực tiếp hoạt động tại các nước đó, là điều hợp lý để mở rộng thị trường vào Thuỵ Điển, Pháp và Nhật. Nếu bạn mạnh về thử nghiệm thì điều này có thể dẫn đến các chiến lược tạo ra được các đại lộ phát triển lớn và cuối cùng trở thành "mọi việc đâu sẽ vào đấy".

Chúng tôi cẩn trọng định hình văn hóa của chúng tôi để thừa nhận tiếp tục "mọi việc tốt đẹp"về học hỏi vòng vo, bởi vì để phát triển mạnh, chúng ta cần một môi trường mà ở đó mọi người cảm thấy thoải mái thử nghiệm. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng mọi người có thể học từ những sai lầm, chúng tôi muốn họ cảm thấy hài lòng về việc thử nghiệm một chút gì đó không bình thường với mục đích đạt được điều gì đó tuyệt vời. Đó sẽ là mục đích của bạn nhằm khuyến khích thử nghiệm trong những người của bạn và, cũng như công ty, để thử nghiệm mạnh mẽ hơn trước đây bạn đã từng làm.

Mục lục

Liên kết đến đây