Lịch sử 9 - Phần hai - Chương 6 Bài 29, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1965 - 1973)

I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA MĨ (1965 - 1968)

1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam

2. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ

3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)

II. MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN RANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1968)

1. Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất

3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn

III. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH" CỦA MĨ (1969 - 1973)

1. Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông dương hóa chiến tranh" của Mĩ

2. Chiến đấu chống chiến lược"Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông dương hóa chiến tranh của Mĩ"

3. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

IV. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ (1969 - 1973)

1. Miền Bắc khôi phục và phát triển văn hóa

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

V. HIỆP ĐỊNH PA - RI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 9, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.