Lịch sử 9 - Phần một - Chương 2 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á

I. TÌNH HÌNH CHUNG

II. TRUNG QUỐC

1. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

3. Đất nước trong thời kì biến động (1959 - 1978)

4. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978 đến nay)

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 9, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.