Một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Dạy học tích hợp liên môn là dạy học những nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học. "Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục tiêu của hoạt động dạy học còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học. Đã dạy học "tích hợp" thì chắc chắn phải dạy kiến thức "liên môn" và ngược lại, để đảm bảo hiệu quả của dạy liên môn thì phải bằng cách và hướng tới mục tiêu tích hợp.

Loi-ich-cua-day-hoc-tich-hop-lien-mon.jpg

I. Khái niệm dạy học tích hợp liên môn

II. Ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn

III. Bố trí giáo viên giảng dạy theo chủ đề tích hợp liên môn

IV. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn

  1. Xác định nội dung dạy học tích hợp liên môn
  2. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn
  3. Nội dung trình bày một chủ đề tích hợp liên môn

V. Tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn

  1. Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp liên môn
  2. Thiết kế tiến trình dạy học tích hợp liên môn
  3. Hướng dẫn giáo viên dạy học các chủ đề tích hợp liên môn
  4. Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn qua "Trường học kết nối"

Tham khảo, nguồn[sửa]

  • Trường học kết nối

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này