Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Chương 6.19

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục
  1. Lời nói đầu
  2. Cưới hỏi
  3. Sinh dưỡng
  4. Giao thiệp
  5. Đạo hiếu
  6. Tang lễ
  7. Giỗ tết, tế lễ
  8. Chọn ngày giờ

TẠI SAO TRƯỚC KHI KHÂM LIỆM NHẬP QUAN CÓ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHẾT NẰM XUỐNG CHIẾC CHIẾU GIẢI DƯỚI ĐẤT?

Theo Phan Kế Bính :"Lấy nghĩa, người ta bởi đất sinh thì chết lại về với đất". Chúng tôi cho rằng tục đó phát sinh từ kinh nghiệm thực tế để dễ thao tác. Vả chăng, trong cơ thể người chết còn có điện trường sinh học, làm như vậy khả năng tích điện âm trong cơ thể người chết mới được giải thoát, đó là một phương thuật phòng xa hiện tượng "Quỷ nhập tràng".


Trang trước Mục lục Tiếp theo

Liên kết đến đây