Ngày

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:Water,Rabbit,Deer.jpg
Nước, Thỏ Hươu: ba trong 20 biểu tượng ngày trong lịch Aztec, từ đá lịch Aztec.

Ngày là một đơn vị thời gian bằng 24 giờ, tương đương khoảng thời gian Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh mình. Tuy ngày không phải một đơn vị thuộc hệ SI, nhưng nó được hệ SI chấp nhận. Ngày trung bình trên Trái Đất dài khoảng 86.400 giây (24 giờ). Ngày còn được hiểu là nửa thời gian của ngày được Mặt Trời chiếu sáng.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]


Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.