Nhật Bản duy tân 30 năm/Tài liệu tham khảo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này
Những sách nghiên cứu
Sách Tác giả
Nhựt Bổn khai quốc ngũ thập niên sử

日本開国五十年史

Đại Ôi Trọng Tín

大隈重信 - Okuma

Nhựt Bổn cận thế hào kiệt tiểu sử

日本近世豪傑小史

Thương vụ Ấn thư quán
Minh Trị Chánh Đảng

明治政党小史

Nhật Nhật Tân Văn – 日日新聞
Hiến Chánh Luận

憲政論

Cúc Tri Học Như – 菊池 学如
Nhựt Nga Chiến Kỷ

日露戦記

Thương Vụ Ấn Thư Quán
Nhựt Bổn Tam Thập Niên Duy Tân Sử

日本三時年維新史

Thương Vụ Ấn Thư Quán
Le Japon dans le Monde Antoine Zischka
Le Japon inconnu Lafcadio Hearn
Nhựt Bổn Chánh Trị Địa Lý

日本政治地理

Thỉ Tân Xương Vĩnh 矢津昌永
Nhựt Bổn Lục Quân

日本陸軍

章 倬?
Nhựt Bổn Hải Quân

日本海軍

孫 公 度
Nhựt Bổn Luận ? 淵 若 dịch 日本論
Le Japon (10 tomes)

Histoire et Civilisation

Mes De Mazelière
Le Japon et son

Empire (Reportage)

Mme Andrée Viollis
U.U.R.S.S. dans le Monde Jean Marqués Bivière
Nhật Bản Quốc Chí

日本国誌

黄公度
Que veut le Japon?

Que vuet la Chine?

Balet

Nguồn

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này