Những điểm chỉnh sửa trong SGK 2008

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiểu học[sửa]

Toán 1[sửa]

 1. Trang 110 Dòng 8 dl

Tự nhiên và xã hội 2[sửa]

 1. Trang 42 Dòng 1 dl "xảy ra trong" => "xảy ra với các bạn nhỏ trong"

Tự nhiên và xã hội 3[sửa]

Trang 36 Dòng 1 "Ôn tập và kiểm tra :" => "Ôn tập :"

Tiếng Việt 3, tập 2[sửa]

 1. Trang 20 Dòng 5 dl "trong tháng" => "trong tuần"
 2. Trang 20 Dòng 8 dl "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG ..." => "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG"
 3. Trang 20 Dòng 13 dl "tháng qua." => "tuần qua."

Đạo đức 4[sửa]

 1. Trang 10 Dòng 7 dl "4. Em hãy viết, vẽ, kể chuyện" => "4. Em hãy kể chuyện"
 2. Trang 19 Dòng 11 "hãy đặt tên cho" => "hãy quan sát"

Lịch sử và Địa lý 4[sửa]

 1. Trang 36 Dòng 4 dl "tường thuật" => "kể lại"
 2. Trang 66 Dòng 1 dl "và kiên quyết" => "để"
 3. Trang 138 Dòng 4 "tập trung khá đông đúc" => "ở đồng bằng duyên hải"

Kỹ thuật 4[sửa]

 1. Trang 21 Dòng 3 "KHÂU ĐỘT" => "KHÂU ĐỘT THƯA"
 2. Trang 22 Dòng 4, 5 dl "khâu đột" => "khâu đột thưa"

Kỹ thuật 5[sửa]

 1. Trang 13 Dòng 4, 5, "Vì vậy, khi sử dụng cần phải :" => "Vì vậy, cần chú ý :"
 2. Trang 13 Dòng 6 dl "+ Cẩn thận," => "+ Khi sử dụng phải cẩn thận,"

SGK lớp 6[sửa]

Ngữ văn 6, tập 1[sửa]

 1. Trang 7 Dòng 11 "sáu truyền thuyết" => "năm truyền thuyết"
 2. Trang 33 Dòng 6, 7 "nước ; tinh : xem chú thích (1) Bài 1, tr 7)." => "nước)."

Ngữ văn 6, tập 2[sửa]

 1. Trang 113 Dòng 9 dl "kể chuyện" => "truyện cổ tích"
 2. Trang 124 Dòng 6 dl "Những đêm" => "Nhớ đêm"
 3. Trang 124 Dòng 3 dl "Hồn phất phơ mười phương" => "Hồn mười phương phất phơ"

Vật lý 6[sửa]

Trang 23 Dòng 5 dl "ngược chiều." => "ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật."

Lịch sử 6[sửa]

 1. Trang 42 Dòng 3 "sông Hồng ở mạn Bắc và nối với sông Cầu ở mạn Nam" => "sông Hồng ở mạn Nam và nối với sông Cầu ở mạn Bắc"
 2. Trang 64 Dòng 8 "người gánh vải (quả) nộp cống" => "dân phu gánh sản vật cống nộp"

Tiếng Anh 6[sửa]

 1. Trang 151 Hình vẽ "(Vẽ củ su hào)" => "(Vẽ lại củ su hào thành hạt đậu Hà Lan)"


SGK lớp 10[sửa]

Ngữ văn 10, tập 1[sửa]

 1. Trang 42 Dòng 3 "Kẻ nào ngồi sau ngựa" => "Kẻ ngồi sau lưng"
 2. Trang 120 Dòng 1 "Tóm tắt văn bản tự sự" => "Tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính"
 3. Trang 155 Dòng 17, 18 dl "5 - 7 - 5 âm (chỉ có 7, 8 chữ Nhật)" => "5 - 7 - 5 âm tiết. (Tiếng Nhậtđa âm tiết, nên 17 âm tiết ấy thực ra chỉ có mấy từ)."

Ngữ văn 10, tập 2[sửa]

Trang 3 Dòng 19 "biển thuộc Quảng Ninh, phía gần Thuỷ Nguyên," => "biển Đông, nằm giữa Quảng Ninh và"

Ngữ văn 10 nâng cao, tập 1[sửa]

 1. Trang 73 Dòng 16 dl "Kẻ nào ngồi sau ngựa" => "Kẻ ngồi sau lưng"
 2. Trang 121 Dòng 15 "Sản sinh văn bản" => "Tạo lập văn bản"
 3. Trang 144 Dòng 6 "thế kỉ X" => "từ thế kỉ X"
 4. Trang 194 Dòng 1 dl "kĩ nữ" => "ca nữ"

Ngữ văn 10 nâng cao, tập 2[sửa]

 1. Trang 3 Dòng 4 dl "bắt sống Lưu Hoằng Thao" => "bắt giết Lưu Hoằng Thao"
 2. Trang 9 Dòng 1, 2 "câu thơ có xen tiếng chừ" => "thường dùng kiểu câu có xen tiếng chừ"
 3. Trang 33 Dòng 2 dl "xã Sơn Nam Thượng" => "trấn Sơn Nam Thượng"
 4. Trang 46 Dòng 7 dl "bắt sống" => "bắt giết"
 5. Trang 132 Dòng 4 "nhà văn" => "nhà thơ"
 6. Trang 132 Dòng 2 dl "cách đây hai trăm năm" => "cách đây hơn hai trăm năm"
 7. Trang 179 Dòng 13 dl ""Truyền kì mạn lục giải âm" của Nguyễn Quang Hồng" => ""Truyền kì mạn lục giải âm" do Nguyễn Quang Hồng phiên âm, chú giải"

Nếu bạn tìm được các lỗi chính tả hoặc sai sót của SGK xin hãy viết lại tại đây. Đồng thời, nếu bạn có những thông tin cần cập nhật về: thay đổi địa giới hành chính (sáp nhập, tách tỉnh, huyện, xã... trong và ngoài nước) ; bổ sung lí lịch các nhân vật lịch sử, văn hoá ... (nhà văn, nhà thơ được giải thưởng, ngày qua đời...); xin hãy hệ thống theo thống kê như trên để HS có thể cập nhật sớm nhất và chuẩn nhất.

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây