Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Thư viện đề thi của Bộ GD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vừa qua, Cục khảo thí của Bộ GD.ĐT cũng phát triển một dự án nhằm sưu tầm và sau đó biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa, chọn lựa đề thi từ các trường THCS. Trước hết, hoạt động này chứng tỏ những lợi ích rõ ràng từ việc lưu trữ các đề thi từ các cấp học, các môn học mà Thư viện Đề thi VLOS đã tiến hành. Tuy nhiên, theo tôi việc quan trọng hơn là phải 1) thiết kế những công cụ để HS và GV khai thác tốt nhất nguồn dữ liệu này cho hoạt động học tập và giảng dạy; và 2) huy động được trí tuệ của tập thể các GV trên khắp cả nước hơn là đơn thuần dựa vào kết quả thẩm định của Cục khảo thí (khi mà thậm chí Sách giáo khoa vẫn còn nhan nhản những lỗi cần khắc phục).