Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Luong Van Can

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

10 YẾU KÉM CỦA THƯƠNG NHÂN VIỆT THEO LƯƠNG VĂN CAN (1854 - 1927):

  1. Người mình không có thương phẩm
  2. Không có thương hội (kẻ gian thường mượn tiếng lập hội để làm kế vơ vét người ngay)
  3. Không có tin thực (chữ tín): coi thực thà không thể lái buôn được.
  4. Không có kiên tâm
  5. Không có nghị lực: nhút nhát lại hẹp hòi
  6. Không biết trọng nghề
  7. Không có thương học: buôn bán có tư cách và trình độ
  8. Kém đường giao thiệp: không giao du và thông tin rộng khắp khách hàng và hoàn cầu
  9. Không biết tiết kiệm: làm ít tiêu nhiều, dư dật được ít nào đều cuốn vào xa xỉ
  10. Khinh nội hóa: khiến cho lợi quyền đều mất cả ra ngoài nước

(Thương học phương châm)