Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Khoa hoc Huyen bi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mặc dù dự án Khoa học Huyền bí của VLOS bị dừng giữa chừng vì nhiếu lý do, nhưng đang có 1 nhóm đi về hướng tương tự. Hy vọng họ có đạt được những thànnh công. Xem tại Aiiiii Tử Vi dạo đêêêêy! (downfall) và Tử Vi theo cách Măng Cụt (Trương Hồng Thi aka thinker].