Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Smartphone

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cha mẹ luôn muốn những đứa con của mình được tiếp cận với tất cả các thứ hữu ích trên thế giới. Điện thoại thông minh (smartphone), internet và các thiết bị nghe nhìn là một trong những thứ hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Dưới đây là những hướng dẫn chung.

  1. Trẻ dưới 2 tuổi: Không nên tiếp cận với bất kỳ thiết bị nghe nhìn. Bộ não của trẻ lúc này sẽ phát triển tốt hơn thông qua những tương tác giữa người với người. Sử dụng phương tiện nghe nhìn (media) quá mức ở giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ.
  2. Sau 2 tuổi trẻ có thể tiếp cận dần dần với các thiết bị nghe nhìn với nguyên tắc cứ sau 4 năm tuổi thì cho phép sử dụng phương tiện nghen nhìn nhiều hơn 1 giờ. Nghĩa là trẻ 2 tuổi thì tổng thời gian sử dụng media mỗi ngày 1 tiếng, đến năm 6 tuổi thì tăng lên 2 tiếng mõi nghafy.
  3. Trẻ từ 2 đến 5 tuổi: giới hạn sử dụng các thiết bị số, có thể làm quen với các phương tiện giáo dục. Trung bình trẻ được tiếp xúc với internet khi 3 tuổi.
  4. Trẻ từ 6 đến 9: có thể có máy tính bảng riêng cho mình dưới sự kiểm soát nội dung nghiêm ngặt của phụ huynh. Trung bình 26% trẻ 8 tuổi đã sử dụng máy tính bảng.
  5. Trẻ từ 10 đến 12: có thể có điện thoại di động riêng và phụ huynh vẫn phải giám sát sử dụng. Trung bình thì trẻ ở tuổi 12 đuwocj nhận chiết điện thoại di động riêng đầu tiên.
  6. Trẻ từ 13 đến 17: có thể sở hữu điện thoại thông minh của mình và sự giám sát của phụ huynh được giảm dần dần. Trung bình khoảng 70% trẻ thành niên sử dụng smartphone.