Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: DoubleClick vs Adsense

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nâng đời từ Google Adsense lên Double Click là cú chuyển mình ra biển lớn của các nhà xây dựng nội dung muốn tìm kiếm nguồn thu ổn định và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu những kỹ năng cần có và hữu ích để có thể tối ưu hóa nguồn thu nhập từ các nhà quảng cáo.


Sách tham khảo[sửa]

  • Adsense:
  1. Google AdSense Secrets 6.0: What Google Never Told You About Making Money with AdSense, Joel Comm, 2015
  2. AdSense Empire! - Create A Massive Auto-Pilot Income With The Google AdSense Program Starting Now!, CompTel Services, 2010
  3. Adsense Blackhat Edition, Andy Beard, 2011