Phát triển một nhóm, một chiến lược

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khả năng tìm và tuyển người có thể làm cho việc kinh doanh của bạn phát triển hoặc đổ vỡ. Điều này rõ như ban ngày vậy. Không có điều gì xảy ra khi bạn đang trong guồng quay của cuộc sống doanh nghiệp và tài năng luôn chiếm ưu thế đỉnh điểm. Đây cũng là một trong các mục tiêu khó nhất gặp phải. Tôi nhớ lại kế hoạch của Dell ba năm trước đây vào năm 1994 và thấy được tiềm năng của chúng tôi phát triển 40% đến 50% trong một năm. Điều này có nghĩa là công ty lớn mạnh gấp đôi trong hai năm một. Chúng tôi đặt kế hoạch đạt 3 tỷ đô la doanh thu. Rõ ràng là để đạt được 7 hoặc 10 tỷ đô la chúng tôi cần tuyển và phát triển nhiều tài năng bổ sung.

Tại Dell, điều nối kết tất cả chúng tôi lại với nhau là lòng tin vào hình mẫu trực tiếp. Trong thâm tâm mọi người, điều này chuyển dịch thành trách nhiệm đối với nhau, tính khả năng để đạt kết quả và đánh giá đối với sự kiện và cứ liệu. Ngoài ra, chúng tôi phát triển chiến lược tiêu cự cực mạnh: chúng tôi bỏ rất nhiều công sức để tiếp xúc một cách phù hợp và thông suốt toàn bộ tổ chức toàn cầu. Chúng tôi đã tạo ra được điểm chuẩn cho thành công trên cơ sở đạt được các mục tiêu của công ty và nối kết trực tiếp với giá trị chúng tôi tạo ra đối với khách hàng và cổ đông của chúng tôi. Và chúng tôi làm hết sức mình để đạt được các mục tiêu của mình một cách rõ ràng và rành mạch. Những người đã thành đạt ở Dell đều là những người được định hướng thành công, tự tin và tiến về phía trước. Chúng tôi trao cho họ quyền điều hành kinh doanh theo hướng đặc thù, cung cấp cho họ công cụ và nguyên liệu họ cần để đạt được mục đích của mình.

Dù là bạn thuê ai đó ở vị trí ban đầu hoặc để vào một trong số nhóm lớn nhất của bạn, thì người đó cũng cần phải hòa đồng một cách tổng thể với các mục tiêu và cách xử thế trong kinh doanh của công ty. Nếu người đó suy nghĩ và hành động tương hợp với các giá trị và lòng tin của công ty, hiểu được công ty làm gì và làm theo thì người đó sẽ không chỉ làm việc chăm chỉ để thực hiện được mục đích trực tiếp của mình, mà còn cống hiến vì mục đích lớn hơn của công ty. Hãy hình dung: Nếu một trong số các giá trị ban đầu của chúng tôi ở Dell là cung cấp kinh nghiệm cho khách hàng cao cấp hơn và người cung cấp dịch vụ trả lời điện thoại cộc lốc hoặc không thiện chí, hoặc để khách hàng đợi điện quá lâu thì chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Không quan trọng là đại lý bán hàng được thông báo ra sao hoặc sản phẩm đến nhanh như thế nào hay là khách hàng đó hài lòng với hệ thống của người cung cấp dịch vụ. Cô đã bị thôi việc.

Không nhất thiết là chúng tôi tìm kiếm một kiểu người hoặc tính cách "đúng", cũng như khuyến khích ý kiến "tầm thường". Chúng tôi có thể chết mà không cần đến sức sáng tạo và đổi mới của mọi người trong công ty. Nhưng mỗi người của chúng tôi đều được huy động xung quanh tiêu điểm đã được định hướng là khách hàng. Điều đó làm cho tất cả trở nên khác nhau trên thế giới.

Ở bất kỳ phương diện lớn và nhỏ, người làm việc với bất kỳ trình độ nào đều có thể giúp công ty bạn đẩy nhanh chiến lược và đạt được mục đích xa hơn phạm vi trách nhiệm trực tiếp của họ. Nhưng điều này đạt được chỉ khi công ty bạn thực sự là nơi để họ phát triển dài lâu và bền vững. Đó chính là vì sao bạn cần đi trước được cuộc chơi.

Mục lục

Liên kết đến đây