Quá trình tự tuyển thêm người

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi luôn tích cực tuyển thêm người tốt, và tôi chờ đợi những người khác ở nhóm chúng tôi cũng làm như vậy.

Tôi không hạn chế việc tìm kiếm người quản lý. Thông thường, tôi sẽ gặp gỡ các thực tập viên mùa hè của chúng tôi, không phỏng vấn họ, nhưng xem họ làm được gì từ kinh nghiệm của họ tại Dell, những quan sát của họ là gì, và xem tiền đồ mới mà họ dành cho công ty là gì. Nếu họ có kinh nghiệm tốt tại Dell và tiềm lực của họ phù hợp với các mục tiêu của chúng tôi thì nhiều người sẽ tham gia công ty của chúng tôi và tiếp tục sự nghiệp của công ty.

Khi tôi phỏng vấn mọi người, điều đầu tiên tôi làm là xem họ xử lý thông tin ra sao, họ có suy nghĩ bằng thuật ngữ kinh tế hay không? Định nghĩa của họ về sự thành công là gì? Họ quan hệ với mọi người ra sao? Họ có thật sự hiểu chiến lược kinh doanh ngày nay mà họ để hết tâm trí vào hay không? Họ có hiểu người của chúng tôi hay không? Điều đáng ngạc nhiên là có bao nhiêu người đã trở thành lực lượng lao động, cống hiến cho chiến lược của công ty theo cùng một cách nhưng lại không thực sự hiểu nó. Điều quan trọng mà tôi cần nắm bắt được là liệu những người dự bị tiềm năng có khả năng hiểu chiến lược của Dell và họ có thể giúp chúng tôi mở rộng và phát triển công ty hay không?

Tôi thường yêu cầu các ứng viên kể cho tôi nghe về điều gì đó mà họ đã làm và đặc biệt tự hào về nó. Điều này giúp tôi thấy rõ được đôi chút là liệu họ có tập trung cho thành công của công ty mà họ đang làm việc hay không hay là chỉ nhằm nâng cao địa vị của bản thân mình. Sau đó tôi luôn làm ra vẻ rất bất đồng với họ. Tôi muốn biết họ có quan điểm vững vàng và có quyết tâm bảo vệ nó hay không. Ở Dell, chúng tôi cần những người đủ tự tin vào khả năng của chính họ và có sức thuyết phục mạnh mẽ, chứ không phải những người bằng mặt mà không bằng lòng.

Mục lục

Liên kết đến đây