Quản lý dạy học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quản lý dạy -học bằng hệ thống camera điện tử:

Đầu tư trang bị một số Camera cần thiết gắn ở 4 góc trần nhà của các phòng học, các camera này được kết nối với nhau và kết nối về máy tính trung tâm (máy tính của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng) để theo giỏi các giờ dạy-học của giáo viên và học sinh mà không cần phải đi đến từng phòng học. Tất nhiên các máy tính của ngwời quản lý (Hiệu trưởng và các PHT) phải có phần mềm về quản lý dạy-học, trong đó có hệ thống các phòng học trong toàn trường được thiết kế dưới dạng sơ đồ và đánh số cho từng phòng 1 cách khoa học. Như vậy nhà quản lý muốn kiểm tra giờ dạy của 1 giáo viên bất kỳ thì chỉ cần ngồi tại phòng làm việc click chuột vào số của phòng học cần kiểm tra, lập tức sẽ thấy và nghe "toàn cảnh" giờ dạy của giáo viên đang đứng lớp.

Liên kết đến đây