Rèn luyện để có tình hữu nghị vững bền

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dell là một công ty có các mối quan hệ sâu sắc một cách có định hướng như bạn đã thấy qua nội dung các chương trước khi bàn về cách chúng tôi giao tiếp và thực hiện công việc kinh doanh với nhân viên và khách hàng của chúng tôi. Nhưng những điều hãng Dell cam kết không chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ người ta sẽ thấy rõ lòng nhiệt thành và khả năng đối tác để đạt mục đích của chúng tôi thông qua cách thức mà chúng tôi rèn luyện để có tình hữu nghị vững bền với các nhà cung cấp của mình.

Trong chương này, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm về phương thức bắt đầu công việc để tạo ra những mối quan hệ làm ăn chiến lược đối với các nhà cung cấp của chúng tôi. Đây là những mối quan hệ mang tính chiến lược thúc đẩy tốc độ phân phối các kỹ thuật mới nhất và tốt chất, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Bạn cũng sẽ thấy làm thế nào để những công việc dường như là đơn giản (liên hệ rõ ràng và thường xuyên với khách hàng) lại có thể tạo ra những đặc trưng giúp bạn duy trì tốt lợi thế cạnh tranh.

Tiếp đó, trong chương 13, chúng tôi sẽ tập trung đề cập đến việc chúng tôi đã mở rộng tối đa các mối liên hệ trực tiếp như thế nào để hiện thực hoá tiềm năng của công ty trên các lĩnh vực như giảm hàng tồn kho, thời gian mua bán nhanh chóng và chất lượng sản phẩm không cần thỏa thuận.

Như bạn sẽ thấy, tất cả các ví dụ đưa ra trong hai chương này đều liên quan đến kỹ thuật. Những ai trong số các bạn cảm thấy hứng thú khi nghe nói đến những cụm từ như: “defect per million, megahertz, gigabytes, main board” và những cụm từ tương tự thì sẽ thấy thân thuộc khi tiếp xúc với nội dung chương này, còn những ai trong số các bạn không có hứng thú với những thuật ngữ đó thì hãy nhớ rằng: đầu tiên và trên hết, chúng ta đang bàn bạc về quan hệ giao tiếp, về công việc với những người mà thiếu họ doanh nghiệp của bạn không thể tồn tại và phát triển. Bất kể thế nào tôi vẫn tin rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều bài học để ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật.

Mục lục

Liên kết đến đây