Sáng tạo A

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi thường hỏi làm thế nào để chúng tôi có thể thành công được trong việc duy trì thái độ thách thức ngay khi chúng tôi tiếp tục phát triển ở tốc độ cao. Hơn nữa, văn hóa là một trong những khía cạnh bí hiểm nhất của công việc quản lý mà tôi đã gặp phải.

Đó cũng là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Một lần có phóng viên hỏi tôi rằng ai là đối thủ đáng sợ nhất trong số những người cạnh tranh với Dell. Tôi trả lời rằng điều đáng sợ nhất đối với Dell không phải là từ phía những người cạnh tranh.

Điều đáng sợ nhất xuất phát từ những người trong cuộc.

Thật không dễ dàng gì khi cố gắng duy trì quan hệ đoàn kết trong đấu thầu đặc trưng cho Dell bởi vì công ty chúng tôi đã phát triển lớn hơn (bằng thuật ngữ headcount) và phức tạp hơn (bằng phương pháp cơ sở hạ tầng). Cũng không dễ dàng gì trong việc duy trì tính năng làm việc của đội ngũ trọng điểm bởi vì chúng tôi mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn thế giới. Nhưng mục đích của tôi là luôn tạo ra không khí sao cho mỗi người ở Dell đều cảm thấy họ là một bộ phận nào đó vĩ đại - là gì đó đặc biệt - có lẽ còn vĩ đại hơn cả tự bản thân họ.

Trong chương này tôi nói đến các chiến lược của chúng tôi trong việc phát hiện và phát triển một đội ngũ thực sự có năng lực có thể làm việc có hiệu quả. Sau đó, trong chương 9, tôi sẽ tiếp tục nói về việc tạo ra văn hóa chiến thắng để thấy được khả năng đòn bẩy có thể là lợi thế cạnh tranh vô giá như thế nào.

Một cách đơn giản, con đường tốt nhất mà tôi biết để tạo ra và duy trì được văn hóa cạnh tranh lành mạnh là hợp tác với những người của bạn - qua việc chia sẻ các mục tiêu và chiến lược chung.

Mục lục

Liên kết đến đây