Tập tin:Developing Geometric Thinking with Van Hiele Levels.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Developing_Geometric_Thinking_with_Van_Hiele_Levels.ppt(kích thước tập tin: 120 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Mara Alagic (education.wichita.edu)

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:03, 16/8/2011 (120 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Mara Alagic (education.wichita.edu)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.