Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Chiến thuật "đặt vòng" trên google plus

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một trong những đặc tính mới thú vị trên Google plus (+) là "đặt vòng". Sau đây là một số chiến thuật "đặt vòng" hữu ích mà tôi sưu tầm. Mời mọi người bổ sung thêm.

  • Tái hiện lại quan hệ xã hội thực: bằng các vòng "bạn học cùng lớp", "gia đình", "nhóm 4rum", "nhóm VLOS". Một người có thể đồng thời thuộc 2 hoặc nhiều hơn vòng. Những người này có thể bạn muốn đọc tin về họ, chia sẻ tin tức với họ hoặc cùng hangout (video chat) với nhau.
  • Một số vòng dành cho những người hoặc những nguồn thông tin thú vị và hữu ích. Bạn thường muốn đọc tin từ họ nhưng ko muốn chia sẻ tin tức với họ. Vòng có thể đặt "Tin tức thú vị", "Tin từ nhóm nhạc sĩ", "Tin từ nhóm IT", "Tin từ VLOS", "Tin tức từ báo chí"
  • Bạn có thể dành 1 vài vòng đặc biệt chỉ cho việc hang out (thảo luận nhóm). Ví dụ "Nhóm VLOS-dev", "Đồng nghiệp", "Dự án ABC", "Gia đình bên ngoại"
  • Bạn cần 1 số vòng trống để quản lý thông tin của mình. Đối khi bạn trượt stream (dòng tin) và có thể lưu nhanh tin bằng cách share nó vào các vòng lưu trữ này, để duyệt lại sau. "Tin cần đọc", "Tin sốc", "Tin web 2.0", "Tin lưu", "Ghi chú cá nhân", "Tài liệu tham khảo"
  • Có thể có nhiều vòng với tên hơi trùng nhau và hơi khác về mục đích hay kiểu tương tác mà bạn thường sử dụng. Hãy đặt tên hành động lên phía trước tên nhóm. Vd. "Xem: Bạn bè", "Gửi: Bạn Đại học", "Chat: Bạn học cùng lớp"

Lưu ý:

  • Google thường ghi nhớ và gợi ý các tổ hợp vòng mà bạn ưa thích
  • Khi có người bắt đầu "theo đuôi"bạn, bạn không cần thiết phải đặt vòng cho họ. Vòng chỉ hữu ích đối với những người mà bạn muốn chia sẻ và nhận tin tức. Tin tức từ những người theo đuôi (followers hay fan) của bạn có thể xem ở dòng ngược (incoming stream). Khi bạn thấy thú vị hoặc cần thiết, có thể đặt vòng trở lại.
  • Hiện nay, Google chỉ cho phép bạn đặt vòng tối đa cho 5000 người bạn.
  • Có 3 mức độ chia sẻ thông tin trong vòng: (1) giới hạn (limited): chỉ người trong vòng nhận thông tin; (2) mở rộng (extended): bao gồm thêm bạn bè của người trong vòng có thể nhận thông tin; (3) cộng đồng (public) thông tin nằm trong stream của tất cả người đã đặt vòng bạn và trên profile của bạn (bất cứ ai cũng có thể đọc được).

Chúc vui vẻ khi trượt tin trên Google plus. Nếu bạn có mẹo "đặt vòng" thú vị xin hãy chia sẻ tại đây.