Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Những chàng trai Việt Nam của Wikipedia

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Họ đều thuộc thế hệ trẻ, học tập và làm việc ở những môi trường khác nhau, đều có đam mê đóng góp tích cực cho cộng đồng thư viện mở Wikipedia Việt Nam. Với những chàng trai này, công việc biên tập và xây dựng nội dung của Wikipedia được xem là ưu tiên số một cho sở thích khám phá kho tri thức vô tận.

Nhập gia theo duyên số

Phỏng vấn :

 • Hiện tại công việc của anh như thế nào?
 • Anh gia nhập vào từ khi nào ?
 • Cảm xúc của những buổi đầu tiên tham gia Wiki như thế nào?

Khi trái tim thôi thúc

Phỏng vấn :

 • Lý do nào khiến Wikipedia thu hút anh tham vào công việc này và tình nguyện đóng góp cho thư viện mở
 • Ngoài công việc tình nguyện đóng góp cho thư viện mở nhân vật có tham gia tình nguyện gì nữa không? Quan điểm tình nguyện như thế nào?
 • Mô tả cụ thể công việc ? Làm vào thời gian nào ? Lúc nào và làm như thế nào?
 • Góc nhìn như thế nào với Wikipedia


Đến lúc khó khăn dồn dập

Phỏng vấn :

 • Trong quá trình tham gia gặp những khó khăn gì ?
 • Giải quyết khó khăn ra sao? Chia sẻ cho ai ? Được cảm thông chia sẻ và tiếp tục tình nguyện đóng góp cho cộng đồng thư viện mở Wikipedia
 • Mô tả cụ thể khó khăn đó, chia sẻ kỷ niệm của những khó khăn đó.

Hòa nhập vào giá trị thật

Những chàng trai và những đóng góp của mình vào sự lớn mạnh của Wikipedia không viển vông tí nào. Năm năm trước, giới trẻ Việt Nam chưa biết đến nguồn thư viện mở này, còn bây giờ cả một kho dữ liệu kiến thức được hình thành trên mảnh đất của sự đam mê khám phá. Và có lẽ không vô tình khi họ chọn một khởi điểm từ công việc không đơn giản này.

Nhưng dù thế nào, những đóng góp không ngừng nghỉ của họ sẽ vẫn tiếp tục từ lớp người kế thừa trẻ tuổi. Trước sức ép của thời đại, những đóng góp của chàng trai này hội ngộ nhau ở sự thôi thúc và câu hỏi lớn : phải chăng đã đến lúc tôn vinh và công nhận xứng đáng những đóng góp cho tri thức dù ở bất kì hình thức nào ?

Phỏng vấn :

 • Sau thời gian tình nguyện thế, anh đạt được điều gì ? Cảm xúc ra sao?
 • Mong muốn của anh về một góc nhìn khác cho cộng đồng thư viện mở Wikipedia.
 • Anh có một hướng đi tiếp theo như thế nào cho hoạt động của mình?
 • Tiếp tục giành bao nhiêu thời gian cho công việc này?
 • Anh có chia sẻ với những thành viên khác không ? Có hay kết nối hướng dẫn và truyền lửa như thế nào ?

( Anh chủ yếu chia sẻ cho em phần kết nối nhé !)