Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Phương pháp đánh giá thành công của Website

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết của Nguyễn Ngọc Phương chỉ ra những bất cập thường gặp của ng phát triển site ở VN hiện nay là tiêu một lượng lớn vốn để quảng bá site nhằm tăng lượng truy cập nhưng lại yếu kém trong việc giữ chân khách viếng thăm cũng như nghiên cứu hành vi người sử dụng, các dịch vụ tư vấn về tính tiện dụng của Website.

Để đánh giá mức độ thành công của một Site, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:


B = V × C × L

Trong đó:

  • B: số hoạt động nghiệp vụ hoàn thành trên Website
  • V: số người truy nhập duy nhất vào Website
  • C: tỉ lệ chuyển đổi ( tỉ lệ phần trăm người truy nhập trở thành khách hàng). Tỉ lệ chuyển đổi có thể áp dụng cho các loại hình Website kể cả Trang thông tin điện tử (Tỉ lệ chuyển đổi ở Báo điện tử sử dụng để đo tỉ lệ những người sử dụng vào Site để đăng ký newsletter, đăng ký thành viên, lấy RSS, nhấn quảng cáo,...)
  • L: tỉ lệ trung thành ( mức độ khách hàng quay lại để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ)

Trong ba chỉ số V, C, L, chi phí để tăng C là thấp nhất sau đó đến L và V.