Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Vi khuẩn biển

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  • Biển là một hệ sinh thái tự nhiên lớn nhất địa cầu vì hơn 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Với mức đa dạng sinh học cao thì các vi sinh vật biển đóng vai trò quan trọng đối với vòng tuần hoàn sinh địa hóa các nguyên tố cơ bản. Những vi sinh vật này có thể tìm thấy ở bất kỳ ngõ ngách nào ở đại dương từ trên bề mặt đến dưới thềm đáy biển, trên các cơ thể sinh vật biển hay cả giữa những dòng hải lưu.
  • Dưới 5% số tế bào vi khuẩn quan sát được ở các mẫu sinh vật lấy từ biển là có thể phát triển trong các môi trường nuôi cấy nhân tạo. Và người ta ước tính rằng số vi khuẩn biển hiện giờ đã có thể nuôi cấy và phân lập chỉ chiếm dưới 1% số loài trong thực tế. Việc phát triển những kỹ thuật, thiết bị nuôi cấy nhằm bắt chước tốt nhất môi trường biển tự nhiên là thách thức hiện giờ đối với các nhà sinh học biển.
  • Những hiểu biết hiện giờ về cuộc sống của những vi sinh vật biển trong những hệ sinh thái tự nhiên của chúng là còn rất hạn chế. Những dự án giải mã genome và các kỹ thuật phân tích chức năng gene là những công cụ hữu ích để chúng ta có thể giải đáp những phương thức thích nghi mà các loài sinh vật này đã tiến hóa nhằm đối phó với những thách thức chọn lọc tự nhiên đến từ môi trường sống.
  • Luôn phải chịu đựng trong điều kiện đói dinh dưỡng chính là một đặc điểm đặc trưng của môi trường sống trong đại dương. Để đối phó, các loài vi khuẩn biển quan trọng duy trì một tốc độ tăng trưởng rất rùa bò (xem thêm). Tuy nhiên, một số vi khuẩn biển khác lại là những sinh vật "cơ hội" có tốc độ sinh trưởng siêu nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi. Điều này có nghĩa là chỉ cần xem tốc độ sinh trưởng trong môi trường giàu dinh dưỡng là có thể quyết định loài vi khuẩn này thích hợp với nhóm nào. Loài "rùa bò" thường được coi là mang những đặc tính sinh lý cạnh tranh và thích nghi tốt hơn.
  • Các nghiên cứu proteomic hiện nay đều phải tiến hành trên điều kiện nuôi cấy nhân tạo do đó có những khó khăn nhất định khi tìm hiểu những tương tác tự nhiên của các vi sinh vật biển. Điều gì có thể giúp cải thiện những nghiên cứu này?
  • Trong kỷ nguyên phát triển chóng mặt của các dự liệu gene, một lượng lớn các gene được chú giải là "chưa rõ chức năng" (unknown function). Bên cạnh kỹ thuật phân tích chức năng truyền thống và tiêu tốn thời gian (biến nạp gene vào vi khuẩn model và khảo sát chức năng riêng biệt), những phân tích proteomic được thiết kế hợp lý sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về vai trò sinh lý chức năng của những nhóm protein này và là tiền đề cho các khảo sát chi tiết tiếp theo.