Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Where Good Ideas Come From

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cuốn sách của Steven Johnson tổng hợp các loại điều kiện, tự nhiên và văn hóa, có giá trị nuôi dưỡng sức sáng tạo. Hàng loạt các phát kiến đột xuất hay bền vững (slow hunches) cũng như những mẫu chuyện thú vị về những nhà phát minh khoa học, công nghệ hay văn hóa, từ Darwin cho đến Brian Eno, được Steven Johson kể lại trong cuốn Ý tưởng đến từ đâu (Where Good Ideas Come From).

Johnson ví các ý tưởng là những con rùa chậm chạp chứ không phải giống như những lóa sáng bớt chợt kiểu eureka. Thông thường chúng ta chỉ bắt đầu với những phần rất nhỏ của một ý tưởng hoàn hảo. Những "con rùa" này thường bước đi chậm chạp và cần nuôi dưỡng thường xuyên. Một phần hết sức quan trọng để khiến các con rùa này có thể "hóa rồng" là phải tìm được những mảnh ghép còn thiếu để trở thành 1 ý tưởng hoàn hảo. Đó là sức mạnh của sự kết nối. Đôi khi chúng ta trở nên sợ hãi sự kết nối ý tưởng vì phải tập trung bảo vệ quyền điều khiển ý tưởng. Thực tế khi bạn sở hữu 1 nửa ý tưởng thì rõ ràng không phải là 1 ý tưởng tốt. Và thông thường sự cạnh tranh không phải là kích thích tố cho ý tưởng được như sự hợp tác. Johnson gợi lại sự ra đời của các quán cafe ở thập niên 1650s, đây là những vườn ươm tuyệt vời cho các ý tưởng lớn khi mọi người có thể kết nối, trao đổi và chia sẻ các phần ý tưởng của mình. Sự ra đời của internet khiến con người trở nên quá tải thông tin và không còn đủ thời gian cho sự suy ngẫm và tiêu hóa thông tin. Tuy nhiên, một mặt khác, internet với các mạng xã hội người dùng chuyên biệt cũng giống như các quán cafe nơi bạn có thể tìm thấy những nửa còn thiếu của ý tưởng tuyệt vời của bạn.