Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: bug 131011

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  1. hệ thống comment từ mọi trang vd. Thảo luận:Giải quyết 8 bí ẩn lớn nhất của khoa học trong thế kỷ XXI
  2. Quy trình Công nghệ thẻ inputbox
  3. thẻ tiêu đề của trang Đặc_biệt:AddRelationship
  4. người dùng tạo tài khoản với tên không hợp lệ --> trang mở tài khoản chưa được cật nhật
  5. thiếu MediaWiki:A-c-summary. Sau này upgrade có nên backup cả system massages
  6. không tạo được công thức toán
  7. khi trang bị xóa hoặc được phục hồi thì email lại thông báo userABC viết mới
  8. hôm nay (25/10/2011) không vào được trang đặc biệt special:specialpages (<-- chú ý một số lỗi font tiếng Việt khi lưu file có thể gây hiện tượng này)