Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: thẻ DNA cá nhân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ý tưởng của GS Lương rất hay và phù hợp với điều kiện VN. Kỹ thuật để thực hiện khá đơn giản, bất cứ 1 lab sinh học phân tử thông thường nào cũng dễ dàng thực hiện được. Bài toán chính lại là nằm ở giá thành và nhu cầu khách hàng.

Vấn đề cực kỳ quan trọng ở đây là tính pháp lý của kiểu xét nghiệm này. Xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) là một đơn vị doanh nghiệp tư nhân? không thuộc Bộ Công An cũng như Bộ Y tế. Như vậy thẻ DNA do trung tâm tạo ra liệu có thể coi là bằng chứng trước tòa án (nếu có tranh tụng) hay là dấu hiệu bệnh lý để gợi ý cho bác sĩ để tìm phương thức điều trị? Như vậy có khả năng là nếu có kết quả dương tính hoặc "có vấn đề" thì cá nhân phải tiến hành xét nghiệm DNA lại tại các cơ quan có chức năng.

Mặc dù với những khó khăn kể trên, nỗ lực của Trung tâm là cực kỳ đáng hoan nghênh. Nó đem những ứng dựng kỹ thuật công nghệ cao lại gần đời sống người dân. Điều này không những nâng cao dân trí mà còn huy động một nguồn vốn nhất định từ người dân vào các nghiên cứu ứng dụng, trong khi hầu hết các nghiên cứu ở VN vẫn phải sử dụng bầu sữa mẹ là ngân sách nhà nước (tiền đóng thuế của người dân hay tiền vay của nước ngoài).