Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: wiki có gì hay

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này
TV = thành viên, NQT = người quản trị

Đa số các trang web về lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ hiện nay chủ yếu là web 1.0 và một số web 2.0 dạng 4rum, CMS dưới một số "mô thức" sau:

 1. nội dung từ người dùng phải qua sự kiểm duyệt và được đăng bởi nhà quản trị. cập nhật bởi nhà quản trị.
 2. người dùng trực tiếp upload file ở định dạng "cứng". Cập nhật không thường xuyên và linh động.
 3. người dùng không phải là tác giả hoặc nhà quản trị thì không có khả năng cập nhật thông tin

==> hệ thống wiki của VLOS hiện là wiki duy nhất tiếng Việt hoạt động ở mảng giáo dục, khoa học và công nghệ. => đã có những khắc phục sau:

 1. người dùng đóng góp trực tiếp nội dung
 2. nội dung được cập nhật trực tuyến. Yêu cầu máy khách là tối thiểu.
 3. hỗ trợ soạn thảo theo nhóm /cộng đồng và soạn thảo mở
 4. Phần thảo luận được tách biệt khỏi nội dung chính
 5. Mọi phiên bản theo thời gian của trang viết đều được lưu lại tách rời và có khả năng phục hồi. Điều này gần như "không thể" ở các dạng web khác. Người dùng qua đó có thể theo dõi lịch sự vận động của bài viết và can thiệp ở từng giai đoạn nếu muốn để có một phiên bản hoàn chỉnh hơn cũng như khắc phục những "lỗi" / "sai lầm" của thành viên khác

==> hệ thống wiki của VLOS tiên tiến hơn các wiki quốc tế khác (Wikipedia, Citizendium, Knol .v.v) ở các điểm

 1. bản quyền đa dạng
 2. phân quyền tác giả => tạo cấp thành viên ưu tiên
 3. tích hợp nhiều công cụ web 2.0 => tương tác nhiều chiều với thành viên => cho điểm bài viết, thảo luận mở, chat trực tuyến, diễn đàn nội wiki, chức năng blog và microblog nội wiki
 4. đặc tính cộng đồng trực tuyến wiki => tăng cường giao tiếp, liên hệ giữa thành viên => qua chức năng kết bạn, tính điểm đóng góp thành viên, thảo luận công khai và riêng tư, gửi thảo luận theo nhóm, thành lập các câu lạc bộ chuyên biệt, chia sẻ status thành viên
 5. phát triển web ý thức (thế hệ web 3.0). Thành lập các quan hệ ngữ nghĩa và gán các thuộc tính này cho bài viết tạo công cụ phân tích và tìm kiếm nhiều chiều và tự động
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này