Thông dịch

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thông dịch là một hoạt động bao gồm phần phiên dịch chủ ý một văn bản trong một ngôn ngữ, gọi là văn bản nguồn, và phần sản xuất, trong một ngôn ngữ khác, của một văn bản mới, đương lượng — văn bản mục tiêu.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết đến đây