Thảo luận:Đại số 10/Chương II/§2. Hàm số y = ax - b

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Xincamonhgvn: không phải tôi không muốn đặt tên là y=axb cho thống nhất, nhưng vì hệ thống không/chưa cho phép đặt tên trang có dấu cộng nên phải dùng tạm dấu trừ. Tuy nhiên, về mặt logic thì y=axb hay y=ax-b không có sự khác biệt.

Nguyenthephuc, 05:16, 25/7/2011 (UTC)

đề bài cho hàm số y=ax-b nhưng khảo sát là hàm số y=ax b? có nhầm lẫn gì không anh ( chị)?

Xincamonhgvn, 05:08, 25/7/2011 (UTC)