Thảo luận:Bộ câu hỏi di truyền học đại cương

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

bể khung

Trang này có lỗi "bể khung".
vloser (thảo luận) 17:33, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (CEST)
Bể là do ảnh chiếm nhiều không gian quá. Có một cách giải quyết đơn giản là tạo 1 thanh cuộn ngang nhưng làm thế khá xấu... Ngoài ra còn có những vấn đề khác:
cúmèo89 (thảo luận) 16:28, ngày 12 tháng 5 năm 2009 (CEST)

Do một conflict mới phát sinh giữa thẻ gallery và thẻ navigation. Có thể là do thay đổi gì ở css hoặc js k?
Khoảng trống trước mã lồng bài/ trang cũng trở nên quan trọng :-(
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 19:10, ngày 12 tháng 5 năm 2009 (CEST)
Tạm thời mọi người đừng sửa gì trang này. Mình sẽ xem lại các css và js của navigation.
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 16:39, ngày 13 tháng 5 năm 2009 (CEST)