Thảo luận:Phương pháp dạy và học Việt nam cần có những yêu cầu gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trở về Phương pháp dạy và học Việt nam cần có những yêu cầu gì?

Trở về CLB Phương pháp Dạy và Học


Rất cảm ơn bài viết của anh Phùng Văn Hòa dành cho CLB Phương Pháp Dạy và Học

Đúng như Anh nói, điều mà CLB PPDH kỳ vọng là "góp sức tìm ra được những nội dung cụ thể để có thể vận dụng các phương pháp Dạy HỌc tích cực vào từng công đoạn trong toàn bộ tiến trình Dạy HỌc. Anh đã chỉ ra những vấn đề có tính nguyên lý trong thực tiễn.

Chúc Anh vui và luôn quan tâm theo dõi giúp đỡ cho CLB PPDH ngày càng phát triển.

Hữu Linh (thảo luận) 12:19, ngày 9 tháng 8 năm 2008 (EDT)