Thảo luận:Trịnh Hữu Tuệ trả lời Cao Xuân Hạo về ngữ pháp tiếng Việt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tôi nghĩ bài này nên đổi lại tên/title, tên hiện tại chỉ phù hợp trong ngữ cảnh người đọc đang theo dõi chủ đề tranh luận. Còn với người mới đến/đọc title không thể hiện được nội dung gì.--
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 15:53, 14/4/2011 (ICT)