Thảo luận Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Mạng xã hội Google sẽ chính là người kết thúc Gmail

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Gbuzz bị tích hợp hoàn toàn vào các sản phẩm khác nên bị kết thúc.

Cao Xuân Hiếu, 14:14, 28/10/2011 (UTC)

Kết cục, không phải G kết thúc gmail mà kết thúc Gbuzz. -:D

Nguyenthephuc, 12:59, 28/10/2011 (UTC)